Ledere kan ikke motivere

Jeg savner at noen skriver om ledelse som selv ikke er leder eller professor i organisasjonpsykologi ved BI. I de omtrent tjue årene jeg har jobbet, har jeg vært ansatt i 15, mellomleder i 3,5 og min egen sjef som freelancer i 1,5 år. Jeg har jobbet under mange forskjellige typer ledere og i mange forskjellige team. Jeg har vært sykemeldt, blitt sagt opp og selv sagt opp jobben, jeg har skiftet roller og bransje.

Det er prinsippet bare flaks når en leder har klart å motivere meg. Enten har jeg fått så frie tøyler at jeg fikk bruke den naturlige motivasjonen min, eller så har motivasjonen tilfeldigvis truffet helt riktig, eller jeg har selv funnet frem til en organisasjon med riktige prinsipper. At organisasjonen har riktige prinsipper er derimot ikke en garanti for at den du får som leder jobber etter eller forstår hverken dem eller deg.

Et par ledere har også klart å DEMOTIVERE meg med....

 • mikroadministrering

 • utydelig mandat og utydelige rammer

 • overdreven ros og overdrevet innsalg

 • en helt annen motivasjon enn meg uten å forstå noe som helst av min

Vi er alle drevet av en drivkraft, vi bærer med oss forskjellige motiver, en indre motivasjon. Hva betyr dette for organisasjon og ledelse? 

I følge Niels Pflaeging vil det si at det beste en leder kan gjøre er å skape en kontekst der motivasjonen dukker opp. Og i værste fall, om lederen ikke forstår sin egen eller en medarbeiders indre motivasjon, vil lederen demotivere gjennom feil handlinger og feil type kommunikasjon. Ledere kan altså ikke motivere, fordi motivasjon ER. Ledere kan legge til rette for at hver enkelts motivasjon kommer til sin rett.

Uavhengig av kultur, kjønn og etnisitet er vi drevet av tre forskjellige motiver, ikke utelukket det ene eller det andre, men du har gjerne et dominerende motiv, kall det gjerne drivkraft: du vil oppnå gjennomføring, tilhørighet og/eller innflytelse.

Hvor mye av frustrasjonen på jobb oppstår fordi vi har forskjellig motivasjon? Tenk på sist gang du ble irritert på en kollega, hadde dere forskjellig motivasjon? Var den ene opptatt av gjennomføring og den andre av å ha det hyggelig mens dere holdt på?

jordan-whitfield-112404.jpg

Enneagrammet er en metode som baserer seg på nettopp å forstå essensen av forskjellige drivkrefter. Ser vi på de tre nevnte motivene gjennomføring/tilhørighet/innflytelse, ser vi hvordan Enneagrammet henter opp dette i de ni typene:

 • Perfeksjonisten motiveres av å forbedre 

 • Hjelperen motiveres av å dekke andres behov 

 • Utretteren motiveres av å oppnå suksess  

 • Individualisten motiveres av å skape noe unikt 

 • Observatøren motiveres av å få mer kunnskap 

 • Skeptikeren motiveres av å løse problemer 

 • Entusiasten motiveres av å skape nye ting

 • Utfordreren motiveres av å utfordre og endre

 • Fredsskaperen motiveres av å skape harmoni 

For å blomstre (thrive er forøvrig et mye mer dekkende ord) kreves det en rekke faktorer på plass, både indre og ytre, de du selv må jobbe for og det organisasjonen bør legge til rette for: 

 • muligheter

 • tilknytning til mennesker og støtte

 • overkommelige utfordringer

 • et stabilt miljø

 • høy grad av autonomi

Vi er alle et produkt av konteksten vi befinner oss i, men hvem bestemmer konteksten? For å oppnå et mål bør du legge til rette for en situasjon der du jobber under riktige forutsetninger og i riktig kontekst for deg, da må du også kunne beskrive hvordan denne situasjonen ser ut. 

For min egen del har jeg kommet frem til noen tydelige premisser for hva som får meg til å levere kvalitet og trives, og har også tydeliggjort disse som et krav for enhver jobb jeg skal gjøre i fremtiden. Jeg motiveres mer av å løse problemer på en god måte enn å vinne en pris for løsningen, jeg motiveres mer av å lære underveis enn prestisjen det skal resultere i. Når det gjelder kontekst er det utrolig frigjørende å kunne si, skal du har det beste ut av meg så jobber jeg IKKE i åpent landskap. Og helst ikke i komiteé. Det gjør også valget veldig enkelt om det dukker opp en situasjon der premissene er helt feil for meg.

Som arbeidstaker kan Enneagrammet hjelpe deg med å tydeliggjøre motivasjonen din overfor lederen din, og som leder vil du få bedre og mer motiverte medarbeidere hvis du forstår utgangspunktet for hver enkelts motivasjon. Fordi ledere som gir medarbeiderne sine ansvar og myndighet til å selv bestemme hvordan oppgavene skal løses, får medarbeidere som presterer bedre.

 

Vi vil gjerne lære flere å forstå egen motivasjon bedre, se mer om kurs og foredrag om Enneagrammet.