Look for a quality that is not only useful, but would be wonderful to have!
— Daniel Ofman

Arbeidsglede gjennom flere kvaliteter 

Å få det bra på jobb er mulig i de aller fleste tilfeller. Vi er et arbeidsfellesskap som ønsker å skape “wonders at work”! Vi jobber for å skape arbeidsglede og god arbeidskultur for medarbeidere, team og ledere.

For å få til dette bruker vi metoder som skaper øyeblikk av både AHA – nå forstår jeg! – og WOW - dette er mulig!

Daniel Ofman, utvikleren av Kjernekvadranten – en metode som er lett å forstå og enkel og bruke – sier at vi ikke bare skal være på leting etter kvaliteter som er nyttige å ha, men som det ville ha vært fantastisk å ha: Not only whats useful, but wonderful

Og det gjør vi - vi leter sammen med deg og dere etter kvaliteter som det hadde vært flott å ha sammen med de naturlige talentene du har. Kvaliteter som gjør deg mer fleksibel og tilgjengelig,  og som gjør at dere sammen får gode resultater:

 • Du er effektiv og rask men trenger å fylle på 20% tålmodighet

 • Du er omsorgsfull men trenger å fylle på med 20% grensesetting og egenpleie

 • Du er perfeksjonist men trenger å ta 20% litt lettere på ting

Ulike mennesker har forskjellige kvaliteter og drivkrefter, og vil velge den tilleggskvaliteten som de selv kjenner hadde vært godt å ha, og jobbe med å integrere den. 

 

Er mål som ikke er krevende er ikke et mål

Skal vi lykkes med noe må vi vite hvor vi skal, forventninger om av vi klarer å nå dit og erkjenne hvor krevende det blir. Hvis målet ikke er krevende å nå, så er det ikke noe mål - for da er vi der allerede. Vi må erkjenne at vi kan feile, for å sette inn nok tiltak for å lykkes. 

I samhandling vil noen deltagere ønske at vi bare skal være positive og holder oss unna det ubehagelige og negative. Da utelater vi en stor del av menneskeheten. Folk som opplever at vi må se på risiko og utfordringer, og balansere det som er bra med det som ikke fungerer. De vil ikke oppleve oss som seriøse uten at vi også tar med oss kritikken, vanskene, risikoen, mentale allergier og problemene vi står i eller vil møte. Uten det vi vi heller ikke arbeide i tråd med forskning på hva som virker.

Derfor har vi metoder som gir muligheten for å se på det som fungerer - kvaliteter, ressurser og talenter som finnes i teamet eller virksomheten. Samtidig gir vi rom for å se på fallgruver og barrierer for å nå målene og for å ha god samhandling. Og hele tiden jobbe for å finne utviklingsveier som bringer oss videre - sammen!

Hvem er vi?

kristin1.png

KRISTIN AASE, TEAM- OG LEDERUTVIKLER

Kristin Aase er statsviter, utdannet fra Universitetet i Oslo. I tillegg er hun Enneagram-coach, sertifisert NLP Coach ( Den norske coachforeningen DNCF) og sertifisert bruker av metoden Kjernekvadranten . Hun har betydelig styreerfaring blant annet fra mediebedriften Mentor Medier og har gjennomført NHOs Female Future styrekurs.

Kristin har selv lang erfaring som leder og har sittet i ledelsen for virksomheter som Fretex Øst-Norge, Kirkens Bymisjon, Sponsor Service og har jobbet i politikk, media og departement. Hun har vært med å utvikle nye virksomhet og prosjekter i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og i Energi Norge/NHO.

Kristin vil bruke sin kunnskap og erfaring til å utfordre og lede deg og ditt team til bedre samhandling og større effektivitet.

Møt Kristin i TYPEMØTET

karinahillestad.jpg

KARINA HILLESTAD, TEKSTFORFATTER

Karina er Tekstforfatter og konseptutvikler og opptatt av god kommunikasjon, både når hun skriver og jobber med kommunikasjon mellom mennesker. Hun har ekspertise på digitale kanaler og er et oppkomme av gode referanser og linker til hva som rører seg på internett. I tillegg til å være Kristins sparringspartner og kurs- og foredragsholder i WONDRATWORK, jobber hun som Prosjektkoordinator i Kirkens Bymisjon, har lang erfaring fra reklame- og internettutvikling, styreverv i blant annet Kreativt Forum, Oslo Klatreklubb og Røde Kors Secondhand og tilbyr freelancetjenester som WONDRBIRD.

Karina vil inspirere deg med nyttige verktøy og nye måter å kommunisere på i dagens digitale landskap.

Møt Karina i TYPEMØTET

Foto av Kristin og Karina: Håvard Sæbø

 

Vi tror på 

 • å finne indre motivasjon fordi det er vår viktigste drivkraft

 • å møte endring med nysgjerrighet og tydelige verdier

 • å skape trygge relasjoner

 • å være modigere og at vi kan hjelpe hverandre til mot

 • å finne sin egen stemme slik at vi allekan ytre vår mening og bli hørt

Vi gjør det med

 • metoder som virker

 • riktige verktøy og tjenester for vår tid

 • innhold som engasjerer

 • design som inspirerer

Vi tilbyr

Vi tilbyr løsninger som er nyttige OG gir lyst og glede underveis i utviklingsprosessen.

Nettverk og internasjonal dialog

Med metoder som Kjernekvadranten og Enneagrammet er vi en del av et større internasjonalt nettverk. Vi kommuniserer med mennesker i mange andre land enn Norge. Derfor skriver vi av og til også på engelsk, refererer til engelskspråklige artikler og bruker et engelsk navn.

På internett lever vi i en grenseløs verden full av muligheter for å kommunisere med de som er interessert i temaene vi er opptatt av. Vi ønsker å ta i bruk nye kanaler og verktøy for å dele vår kunnskap og lære av andre der ute.

Vi tror på å skape synergier gjennom deling av ekspertise på forskjellige kunnskapsområder – og at det er til glede og nytte både for deg og oss.