Team og lederutvikling gjennom coaching, workshops og kurs

I de fleste arbeidsforhold er vi avhengige av andre for å lykkes. Da må vi få til å samarbeide med mennesker som kan være svært forskjellig fra oss selv. Best er det om vi lærer å sette pris på at vi er forskjellige og utnytte det positivt. Det kan langt på vei læres, enten individuelt gjennom coaching, eller i en gruppe eller et team. 

matese-fields-195229.jpg

COACHING

Coaching er en fortrolig situasjon som gjør det mulig å ta av masken, vise hvem vi er og hva vi strever med. Bevissthet om utfordringer skaper mulighet for å se fremover, finne nye mål og bevege oss sakte og sikkert mot dem. Erfarne ledere kan fornye sitt lederskap, og nye ledere kan få en god, trygg start. Medarbeidere gis mulighet til utvikling i jobben uten å miste ansikt. 

plansje_3.png

TEAMUTVIKLING

Bedre sammen: et uttrykk som forutsetter at vi får til å jobbe godt sammen. Har vi felels mandat, mål og spilleregler? Har vi gode teknikker for kommunikasjon og føler vi trygghet i prosessen? 

Vi bidrar med kunnskap om hva som skaper effektive team, fasiliteter prosessen og lærer bort verktøy som skaper god kommunikasjon og psykologisk trygghet.

rawpixel-com-284723.jpg

KURS OG FOREDRAG

Vi deler vår kunnskap gjennom introduksjonskurs, dybdekurs og spesialtilpassede foredrag. 

  • Lær å bruke verktøyet Kjernekvadranten
  • Bli kjent med personlighetsverktøyet Enneagrammet
  • Hva skaper mestring og læring?
  • Bedre kommunikasjon, bedre relasjoner!