Gode verktøy effektiviserer prosessen

Psykologisk trygghet er en suksessfaktor for effektive team og gode resultater. Å kunne ta opp vanskelige tema, gi uttrykk for hvordan vi har det og hva som er krevende, skaper arbeidslyst og handling. Å kjenne seg selv og kollegaenes kvaliteter og fallgruver gjør det lettere å samarbeide. Gode verktøy og metoder hjelper oss med å forstå, og lærer vi i i fellesskap blir kunnskapen både en ressurs og en kilde til mye god humor.

KJERNEKVADRANTEN

christian-fregnan-339342.jpg

Kjernekvadranten er et verktøy som hjelper deg å bli kjent med styrker og utfordringer, det brukes både for ledere, team og avdelinger. Det tydeliggjør hva som er positivt og hva som tapper energi. 

Med Kjernekvadranten blir det enkelt å finne utviklingsområdene som gir kulturen og produktiviteten en boost!

PERSONLIGHETSVERKTØY

daria-shevtsova-57340.jpg

Enneagrammet (gresk: 9 typer) er et anerkjent internasjonalt verktøy for personlig utvikling og teamutvikling. En personlighetstest gir dere en teamprofil og grunnlag for utvikling av spilleregler og gode arbeidsrutiner: teamet blir bedre når det forstår hvordan det er satt sammen - og bedre dynamikk skaper større arbeidsglede!

ADFERDSFORSKNING

rosie-fraser-255364.jpg

Hva virker? Et viktig spørsmål når vi starter utviklingsarbeid både som leder og team. For å skape motivasjon starter vi alltid med en innføring i hva som virker og hvilke mål vi skal ha for prosessen, og ikke minst, hvordan utvikler vi oss og hva kan hindre utvikling. Du får innføring i de viktigste funnene når det gjelder mestring og læring.