Personlighetsverktøyet Enneagrammet og test

 

Når du er trygg blir du mer energisk, kreativ og fokusert!

Relasjonskompetanse er noe av det viktigste for effektivitet på arbeidsplassen: psykologisk trygghet kan skapes gjennom systematisk arbeid og effektivt bruk av Enneagrammets personlighetsprofiler. 

Verktøyet Enneagrammet har sin styrke i at du blir kjent med drivkreftene dine, og hvordan det kommer til uttrykk i hverdagen:

hva kjennetegner deg, og hvordan agerer du når du er trygg eller stresset?

Foto: Kristin Aase Det er spennede å se hvordan ulike personligetstyper utrykkes i kunsten, her fra utstilling i Tel Avi i sommer, Kunstverk av Johanan Herson

 

Fokuset er likevel på hvordan du med denne nye kunnskapen, kan bli mer fleksibel i møte med andre mennesker og bryte ut av boksen personlighetstypen din kan representere. Verktøyet viser utviklingsveier for de enkelte typene som gjør samarbeid med andre lettere!

 

«Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Ingvald Wilhelmsen (Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri)

 

Gode resultater forutsetter forståelse for teamets sammensetning

En vanlig utfordring i team er forståelsen av hvor fort ting skal gå og når en beslutning skal tas. Enneagrammet gir deg og teamet innsikt i hvordan dere er sammensatt blant annet når det gjelder tidsorientering. 

Ett team kan ta raske beslutninger på litt tynt grunnlag: de kan vise til fremdrift og handlingskraft, men risikerer å ta feil beslutninger som kan få negativt resultat. 

En annen gruppe kan være preget av grundighet, de bruker lang tid på å undersøke forhold rundt tema de skal behandle og sliter med å konkludere når kunnskapen ikke viser entydige svar. 

En tredje mulighet er at teamet har overvekt av personer med en type energi og tidsorientering, men har en eller to som utfordrer teamets kultur. 

Et team som tar raske beslutninger kan bli utfordret av et medlem som er kritisk til mangelen på grundighet og det sterke behovet for handlekraft. Det grundige teamet kan ha et medlem som som peker på manglende fremdrift og beslutningskraft. 

Når vi blir kjent med hvordan teamet er sammensatt åpner vi øynene for kvaliteter og fallgruver, utfordringer og allergier som teamet må være våken for om de ønsker å skape gode resultater!

 

Følelser versus fakta

Et annet typisk konflikttema er forhold mellom rasjonalitet og følelser, problemsøking og positivitet, og hvordan meninger blir uttrykt. Et team kan ha overvekt av affektive deltagere som må uttrykke seg med mange ord og med mye energi, mens et annet team kan består av faktaorienterte mennesker som verdsetter at man ikke uttrykker følelser. Teamet kan være harmoni-orientert: alltid ha evne til positive vinklinger selv med vansker og motsetninger. 

Kunnskapen om orienteringen din og teamets sammensetning kan gi raushet og aksept, og fremmer prosessene!

 

Innsikt og bevisstgjøring med en tjuvstart

Innsikt og en gradvis høyere bevissthet får du gjennom at du selv finner ut hvilken personlighetstype du er i løpet av undervisningen. Vi har god erfaring med at deltagerne tjuvstarter prosessen ved å ta en personlighetstest. 

Vi tilbyr to tester på norsk, som gir god innsikt i personlighetstypen. Den ene testen gir innsikt i personlighetsprofil og teamsammensetningen, mens den andre gir personlighetsprofil og innsikt i undertyper. Vi hjelper deg til å velge den testen som er best for deg og dere. 

Tester blir påvirket av den tilstanden du er i når du tar testen, samt hvilke forventninger som ligger i kulturen du arbeider i. Vi legger derfor vekt på at hver enkelt deltager til slutt skal velge hvilken personlighetstype de er, også om det er en annen en testen sier. 

 

Personlighetstyping som hjelpemiddel

Kartlegging av personligheter er et godt utgangspunkt for å snakke om forskjeller og likheter, hvordan de påvirker dere og hvordan dere kan utnytte disse egenskapene på en måte som gir et godt resultat.

Enneagrammet består av 9 typer med beskrivende navn og en generell personlighetsbeskrivelse av hver type:  typens ressurser og spesielle utfordringer. 

Den viser også veien til videre vekst for hver type, i motsetning til stagnasjon.

Den første Enneagramboken på norsk, Sjelens ni ansikter, kom ut i 1993. 

Den siste boken utgitt på norsk heter Innsikt som gir utsikt, skrevet av Dorthe Lie og Camilla Kokai, og en en introduksjon til Enneagrammet. Spirene til metodikken har en lang historie fra flere kulturer. På 1970-tallet utviklet Claudio Naranjo en seminarrekke om verktøyet på Berkeley University i San Fransisco. Etter dette har bruken av Enneagrammet spredt seg til mange kontinenter.

 

Under finner du en kort beskrivelse av hver personlighetstype: 

Hvor kjenner du deg mest igjen i?

 

Type 1 - Perfeksjonisten

1eren har BEHOV FOR Å VÆRE PERFEKT. Det er drivstoffet til 1eren. De kan både tenke og også si om seg selv: ”Jeg har rett. Jeg arbeider hardt:” De har høye forventninger til god oppførsel både hos seg selv og andre. Arbeid før fritid, tenker 1eren. De er flinke til å påta seg ansvar og har en estetisk sans for perfeksjon. De ble tidlig voksne og fikk tidlig ansvar. De har sans for orden og struktur og detaljer. De kan glede seg over den vakre naturen og passer ekstra godt hvordan vi behandler denne verdenen vår. De har en utrolig idealisme og en visjon av likevekt og fullendelse. De har en helt egen evne til å skape orden i kaos.

 

Type - 2 Hjelperen

2eren har BEHOV FOR Å BEHØVES. Det er drivstoffet til 2eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg står til tjeneste. Verden trenger meg.” De kan ofte føle og fornemme hvordan andre mennesker har det. Det er som om de har en usynlig antenne som fanger opp andre menneskers behov, men er kanskje ikke så nøye med sine egne behov. Det er viktig for 2eren å ha et godt forhold til andre, og de bruker mye tid på å pleie forhold. De er ofte optimistiske og utadvendte og ser på seg selv som varmhjertede og vennlige personer. De liker å gjøre andre glade. De har en helt egen evne til hjertelighet og til å få andre mennesker til å føle seg vel.

 

Type 3 - Utretteren

3eren har BEHOV FOR Å LYKKES. Det er drivstoffet til 3eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg lykkes. Jeg skaper resultater.” De gjør det ofte godt og oppnår de mål de setter seg. I sin travelhet setter de ofte følelsene sine til side for å få ting gjort. 3eren trives med konkurranse og høyt tempo. De er flinke til å bruke sin sjarm og sitt driv til å skape nettverk og gode kontakter. De liker synlige belønninger og anerkjennelse. 3eren liker å inspirere andre og få en gruppe til å framstå som et team. Det viktigste for en 3er er ikke å delta men helst å vinne. De har en egen evne til å realisere ting og motivere andre til å yte sitt beste.

 

Type 4 -Individualisten

4eren har BEHOV FOR Å VÆRE ANNERLEDES. Det er drivstoffet til 4eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg er spesiell. Jeg er annerledes.” De er ofte følsomme mennesker som lengter og drømmer etter det som ikke er her og nå. De er ofte godt til å skape og har en egen kreativitet både innen musikk, kunst og håndverk. De er usedvanlig gode på symboler. 4eren har en høyt utviklet estetisk sans. De har ikke noe imot å utforske det tungsindige, mørke og triste ved livet. De føler faktisk at melankoli ofte kan være en god og vemodig kvalitet å ha. De er gode til å romme andres følelser for de har sett ned i sitt eget følelses dyp. De har en egen evne til å skape skjønnhet.

 

Type 5 - Utforskeren

5eren har BEHOV FOR Å FORSTÅ. Det er drivstoffet til 5eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg gjennomskuer. Jeg er en skarp iakttaker.” De er usedvanlig gode analytikere som liker å trekke seg tilbake for å reflektere og tenke store visjonære tanker. De kan distansere seg fra følelser og er derfor gode til å forholde seg objektive i turbulente situasjoner. De liker best å forholde seg til den teoretiske verden og kan ha en tendens til å stå litt ved siden av livet. De er gode til å samle fakta og materiale slik at de får seg et godt overblikk. De blir ofte referert til som spesialister. De har en egen evne til å samle kunnskap og å ha innsikt i ”hva som foregår.”

 

Type 6 - Skeptiker

6eren har BEHOV FOR SIKKERHET. Det er drivstoffet til 6eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg er trofast. Jeg er lojal.” De er skarpsindige og lojale mennesker som er opptatt av å analysere og veie for eller imot. De kan ha en spesiell blanding av trang til å følge sin egen vilje og frihet samtidig som de tilpasser seg og prøver å gjøre det riktige. De prøver også å forstå hva andre vil og kan glemme sin egen vilje. De har ofte fokus på hva som kan gå galt slik de på en måte har sikret seg og ligger litt foran i tilfelle det verste skulle skje. 6eren har ofte en litt tørr humor og er gode på ironi og ikke mist, selvironi. De har en egen evne til å ha omsorg for gruppen og fellesskapet.

 

Type 7 - Entusiasten

7eren har BEHOV FOR Å UNNGÅ SMERTE. Det er drivstoffet til 7eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg er lykkelig. Jeg ser lyst på det.” De er optimistiske og elsker å finne på nye og interessante ting. De vil helst kjenne på en intens livsglede og ser på livet som en spennende og positiv opplevelse. De har et stort vidsyn fordi de ofte ser etter nye muligheter og lager nye planer. De har en meget hurtig tankegang og beveger seg fram og tilbake mellom stadig nye ideer. 7ere planlegger ikke bare sin egn lykke men vil helst at mennesker rundt dem skal være lykkelige og glede seg over livet. De har en egen evne til å sørge for munterhet og aktivitet.

 

Type 8 - Frontkjemperen

8eren har BEHOV FOR Å VÆRE STERK. Det er drivstoffet til 8eren. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg har makt. Jeg er sterk.” De er initiativrike og kraftfulle mennesker som setter pris på verdier son nettopp handler om styrke, ærlighet og pålitelighet. De er naturlige ledere og kan ofte få mennesker til å utfolde seg og blomstre i sitt sterke nærvær. De har et sterkt instinkt på å beskytte uskyldige mennesker. 8ere er energifylte mennesker med stort engasjement. Det er viktig for dem å uttrykke seg direkte uten å måtte pakke budskapet inn. De har en egen evne til å ha omsorg for de svake.

 

Type 9 - Fredsskaperen

9eren har BEHOV FOR Å HARMONI. Det er 9erens drivstoff. De kan både tenke og si om seg selv: ”Jeg er omgjengelig. Jeg er behagelig å omgås.” De er hyggelige og tillitsvekkende mennesker som ofte virker beroligende på andre. De er ofte gode til å skape fred, kanskje fordi de unngår og misliker enhver form for konflikt. De er upartiske og ikke-dømmende men det kan også føre til at de kan ha en tendens til å forsvinne litt og virke ubesluttsomme. 9ere vet ofte bedre hva de ikke vil enn hva de vil. De er svært tålmodige og lar andre mennesker utvikle seg på sin egen måte. De har en egen evne til å formidle fred og til å ha sinnsro.