Kjernekvadranten

 

Verktøyet som gir umiddelbar effekt – gang på gang!

Forsker du på team så vet du at gode metoder for godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for å skape effektive team. Vi tok raskt i bruk Kjernekvadranten, er sertifisert i metoden, og bruker den aktivt i leder- og temautvikling. Kjernekvadranten brukes over hele verden og ble kjent gjennom Daniel Ofmans bok Fancy meeting me here.

En fare når vi som konsulenter kommer inn i et team eller coacher en leder, er at vi blir begeistret av vår egen analyse av hva som er utfordringen til lederen eller teamet, eller av vi stoler for mye på en leders beskrivelse av utfordringen. Kjernekvadranten reduserer muligheten for feilvurderinger! Og som Ofman sier, Live it before you teach it:

 

En historie om lojalitet og verdier

I en virksomhet bad lederen oss om å styrke lojaliteten internt i bedriften. De hadde lojalitet som en verdi, og lederen opplevde at den ikke ble etterlevd slik hun mente den burde. De ansatte utfordret ledelsen på strategi, og hun opplevde dette som mangel på lojalitet. 

Virksomheten var inne i en resultatmessig krise, og ledelsen manet til samling og lojalitet i en vanskelig tid. Vi skulle arbeide med kulturen, og styrke lojalitet som verdi. Da ble Kjernekvadranten en mulighet til å gi de ansatte og ledelsen økt forståelse i fellesskap om hva lojalitet er – og hva farene ved en for sterk lojalitet kan være, både i freds- og i krisetid. 

For vi ser ikke bare på forventingen av hvordan verdien kommer til utrykk, men også hva som er verdiens fallgruver: hva må vi fylle på med for at verdien skal komme til sin rett – og hvilke mentale allergier finnes i kulturen. Allergiene avdekker en faktor som bidrar til stress og usunne handlinger.

Lojalitet er en god verdi, men i dette tilfelle ble det forventet oppslutning om ledelsens valg uten innvendinger. Fallgruven med en slik forventning er at ledelsen ikke er åpen for viktige innspill fra ansatte. Viktige innspill som kan korrigere usunne beslutninger.

Blir de ansatte redde for å gå på jobb og for hvordan de skal utføre oppgaver, kommerde i stress og blir uproduktive. Men blir kjerneverdien lojalitet supplert med tiltak som gode prosesser, metoder for konstruktive innspill, en kultur som ser feil som muligheter for læring og i tillegg sunne varslingsrutiner, vil verdien lojalitet styrkes blant de ansatte. 

Hva står da i veien? Når ledelsen er mentalt allergisk mot klaging, omkamper og kritikk og blir de strenge på å overholde lojalitetsprinsippet og vil innføre straff for innvendinger. Åpner de derimot for innspill fra ansatte får de viktig informasjon om deres forståelse av situasjonen, og kan korrigere retningen uten å miste ansikt.

 

Kjernekvadranten for lederutvikling på ulike nivåer

Blir du kjent med hva som karakteriserer deg som leder (det du tar for gitt hos deg selv og andre, og som kanskje er blindt for deg) får du mulighet for å forstå din rolle og hvordan du oppleves. Vi har alle fallgruver som vi går i, og kanskje spesielt under stress, kritikk eller motgang. 

Disse fallgruvene er som oftest at vi gjør mer av det som i utgangspunktet er en god kvalitet. Om du er en som søker harmoni gjennom å høre på alle, kan fallgruven være at du ikke tar beslutninger uten lange prosesser, at du blir utydelig som leder og ikke får nødvendig fremdrift. 

Utfordringen din er da å fylle på med å være tydelig, ta raskere beslutninger og stå opp som leder også når det er upopulært. Da vil den harmonisøkende kjernekvaliteten komme bedre til sin rett, og bli anerkjent av de rundt deg. 

 

Bli kjent med profilene i teamet

Kjernekvadranten er en god metode for å bli kjent med de ulike profilene i et team, og se hvordan deres kjernekvaliteter kan supplere hverandre. Og på hvilke områder det ligger et potensiale for motsetninger og endog konflikt.Dere vil da også vite mer om hva som skjer når dere står overfor vansker og kritiske situasjoner, som skaper stress i teamet. Dere vil kjenne mønsteret til den enkelte i stress, og sikre at det ikke står i veien for å finne gode løsninger. Kunnskapen vil også gi mulighet for å forstå når et teammedlem trenger ekstra støtte eller avlastning, og hindre at den enkelte deltager i teamets stressreaksjon akslererer motsetninger som kunne vært unngått.

 

Sertifisert undervisning med Kjernekvadranten

Vi er sertifisert til å undervise om Kjernekvadranten og gjennomføre prosesser på alle nivå i ulike typer virksomheter. Vi har erfaring med å bruke den på større avdelinger, mindre team, ledergrupper, lederteam og på enkeltledere og ansatte. 

Metoden gir umiddelbar innsikt som virksomheten kan ha nytte av uansett folks bakgrunn, og skaper gjenkjennelse hos alle.