Ledelse: Relasjoner til ansatte er nøkkelfaktor

Gir du dine ansatte jevnlig oppmerksomhet arbeider de bedre. Det sier forskning på ledelse. Likevel er det mange ledere som ikke gjør det. Her er noen tips om hva som kan stå i veien for at du gir ansatte oppmerksomheten de trenger. Og hvilken alternative handlinger du kan velge.

Illustrasjon: Ledelse krever nærvær og fokus på relasjoner

 

Spør du forskere på adferd om å gi deg et eneste ord på hva som er viktig i ledelse, vil de si «oppmerksomhet». Professor i adferdsvitenskap Ingunn Sandaker lar ordet stå bredt og synlig på lerretet når hun holder sine presentasjoner.

Professor Øyvind L. Martinsen på Bi sier blant annet dette om hva forskningen avdekker om ledelse:

Å bygge eller forsterke de gode relasjoner er antakelig en nøkkelfaktor i ledelse og samhanding på en arbeidsplass. Dette dreier seg ikke om «snillisme», men om en åpenhet, dialog, informasjonsutveksling og hva som skal til for at jobben skal bli best mulig gjort.
—  https://www.bi.no/bizreview/artikler/ledelse-i-teori-og-praksis/

Mange ledere styres av sine egne meninger om hvordan ting skal gjøres, sitt eget bilde av verden og stresset i lederrollen. De opplever ofte at det ikke rom for å gi ansatte oppmerksomheten de trenger. Eller de ser ikke verdien av det. Å bygge gode relasjoner er heller ikke like enkelt for alle ledere, selv om relasjonen lederen har til sine ansatte er viktig for å lykkes som leder. Å prioritere det vi ikke liker, ikke anerkjenner behovet for eller kjenner oss utrygg på, er vanskelig.

 

Alternativ til automatiske mønster i ledelse

Du har automatiske tankemønster du går inn i når du gjør dine valg som leder. Ofte kan vi ha nytte av å se på alternative handlinger til det som er automatisk. Listen under gir en del eksempel på automatiske tankemønster og alternative valg. Hva gjør du og hva kan du alternativt gjøre?

TYPE 1

Automatisk tanke: 

Det er så mye å korrigere og forbedre at kontakten med mine ledere er preget av at jeg må påpeke og belære. Det er liten tid til vanlige oppfølgingssamtaler, ut over det som må påpekes som feil.

Alternativ handling: 

Spør de ansatte om hva de er fornøyd med at de har fått til, og suppler med hva du selv er fornøyd med, før du foreslår forbedringsområder.

TYPE 2

Automatisk tanke: 

Jeg vet så godt hva mine ansatte trenger, at jeg ikke har behov for å snakke med dem om det. Jeg vet nesten hva de trenger bedre enn de vet selv, og legger alt tilrette for dem uten å spørre.

Alternativ handling: 

Spør den ansatte om hva de trenger, respekter svaret selv om svaret var noe annet enn du trodde.

TYPE 3

Automatisk tanke: 

Tiden strekker ikke til for å ha lange samtaler med ansatte. Jeg klarer ikke «smalltalk» og vet at mer kontakt innebære å kaste bort tiden.

Alternativ handling: 

Gjennomfør jevnlige samtaler med ansatte som et effektiviseringstiltak, som gir mer fornøyde ansatte og bedre kvalitet raskere.

TYPE 4

Automatisk tanke: 

Jeg trenger tid for meg selv for å bearbeide alle opplevelsene jeg får i en krevende arbeidshverdag. Livet som leder et tøft, og det er mange følelser inni meg som krever min oppmerksomhet.

Alternativ handling: 

Vær fornøyd med egen innsats, si mindre om egne følelser, og rett heller oppmerksomheten mot hva som er unikt med den enkelte ansatt

TYPE 5

Automatisk tanke: 

Det viktigste som leder er at jeg er faglig oppdatert og får tid nok til å ha oversikt over utviklingen i faget. Da strekker ikke tiden til for tett oppfølging. Regner med de ansatte kommer til meg om de trenger noe.

Alternativ handling: 

Bestem deg for fordelingen du skal ha mellom tid brukt på faglig fordypning og tid brukt på ansatte. Tål å høre på ansattes følelser uten å bli for rasjonell og faktaorientert for tidlig.

TYPE 6

Automatisk tanke:

 Å ta beslutninger som leder er krevende. Grundige prosesser er nødvendig, og grundighet tar tid. Vil gjerne gi de ansatte oppmerksomhet, men frykter da at jeg ikke får kvalitetsikret beslutningsprosessene.

Alternativ handling: 

Stol på din egen erfaring og ta kalkulert risiko, slik at det blir mer tid igjen til de ansatte og deres utfordringer.

TYPE 7

Automatisk tanke: 

Noen ansatte trenger ubegripelig mye oppmerksomhet, og de er så negative. Jeg holder meg helst sammen med de som er morsomme og kjappe. Har liten tålmodighet med folk som er problemfokuserte.

Alternativ handling: 

Husk hvor morsomt det blir når du får til gode resultater og kan feire en seier. Oppmerksomhet på vanskelige ting tidlig, vil skape mindre ubehag om det blir håndtert mens det er lite.

TYPE 8

Automatisk tanke

Livet er hardt som leder og som ansatt. Jeg regner med at folk tar vare på seg selv. Og sier ifra om det er noe som brenner. Det viktigste er at vi når målet vårt.

Alternativ handling: 

Erkjenn egen sårbarhet, og avhengighet av andre. Sett av nok tid til ansatte slik at de opplever at du er 100% nærværende og ikke for raskt er på vei til noe annet.

TYPE 9

Automatisk tanke: 

Jeg liker ikke når folk er negative og krevende. Så jeg har nok en tendens til å utsette de vanskelige samtalene, og søke til de som skaper god stemning og hyggelig fellesskap.

Alternativ handling: 

Sett opp jevnlige samtaler med dine ansatte på din timeplan. Behold gjerne den gode stemningen i samtalen, men la det ikke stå i veien for å snakke om vanskelige ting med den ansatte. Vanskelige ting vokser om de ikke blir tatt tak i.

 

Vil du ha hjelp til å bedre relasjonen til dine ansatte, kolleger eller ledere? Vil du bli kjent med automatiske mønster og blinde felt i dine relasjoner? Lær å finne  alternative handlinger som skaper bedre relasjoner og større effektivitet i din ledelse av forskjellige personlighetstyper. Kontakt