Hvor langt kan du komme med en god mentor?

Hva kan vi hjelpe deg med? Når starter du en prosess med coaching eller teamutvikling? Hvilke problemstillinger kan du få hjelp med?

Under finner du noen av de vanligste problemstillingene vi jobber med, ingen er helt like, men de fleste har fellestrekk - det handler om kommunikasjon og å forstå andre bedre:


Team- og gruppeprosesser

 • Hvordan kan jeg få mer effektivitet i teamet?
 • Hvordan skapes effektive team og hva kan jeg lære av forskningen?
 • Hvordan virker stress på meg og teamet og hvilke strategier kan vi øve på?
 • Ledergruppen har fått nye medlemmer og jeg ønsker å bli kjent med alle, hvordan skaper vi god kommunikasjon helt fra starten av?
 • Vi har en statisk kultur som må endres til å bli mer lærende og endringsorienter, hvordan gjør vi det ved å involvere ledergruppe og mellomledere i prosesessen?
 • Leder og nestleder sliter på hverandre og ser ulikt på oppgaveløsning, hvordan kan vi samarbeide med ulike talenter mot målet? Er det i det hele tatt hensiktsmessig at vi jobber sammen når vi er så ulike?
 • Kjerneverdier i virksomheten skal realiseres på alle nivåer, hvordan gjør vi dette samtidig som vi blir klar over fallgruver, hva vi er allergiske mot og hvilke nye kvaliteter vi kan utvikle?

Individuell veiledning for ledere

 • Hvordan kan jeg som ny leder få en godt start? Hva er viktig når? Hvordan starter jeg? 
 • Hvordan kan jeg som leder bli tydelig, hva betyr det og hvordan øver jeg på det i praksis?
 • Hvordan skal jeg takle ansattevurderinger som jeg ikke forstår?
 • Vanskelig ansatt-problemstilling? Eksempel.

Individuelle veiledning for medarbeidere 

 • Hvorfor reagerer jeg negativt på noen ansatte og kollegaer og positivt på andre? Hvordan jeg jeg kommunisere bedre med de jeg sliter med å forstå?
 • Hvordan kan jeg som har vært lenge i samme jobb se på jobben min med nye øyne, fornye meg, bli inspirert og skape større dynamikk?
 • Hvordan skal jeg følge opp utviklingsmålet fra medarbeidersamtalen når jeg synes det er vanskelig?

Individuell veiledning basert på de 9 personlighetstypene

 • Jeg skal starte i ny jobb, og er klar over at jeg ofte oppleves som streng. Hvordan kan jeg endre til å bli oppfattet som mer positiv og konstruktiv?
 • Jeg er nesten utslitt av at jeg alltid stiller opp for andre enn meg selv. Hvordan kan jeg øve på å sette grenser?
 • Jeg får tilbakemeldinger på at jeg går for fort frem og tar for raske beslutninger på svakt grunnlag, hvordan kan jeg utvikle tålmodighet?
 • Jeg har fått høre at jeg lager drama når jeg utrykker for mye følelser rundt stort og smått på jobb. Hvordan kan jeg utrykke meg på en mer konstruktiv måte?
 • Jeg har fått høre at jeg burde involvere meg mer sosialt med kollegaene mine, hvordan skal jeg får det til?
 • Jeg får tilbakemeldinger på at jeg er for kritisk og at jeg bruker for lang tid på å få ting gjort, hvordan skal jeg stole på at jeg jeg har grunnlag nok for å få ting gjort?
 • Jeg har hoppet fra jobb til jobb og prosjekt til prosjekt fordi det må skje noe nytt og jeg ikke orker rutineoppgaver, hvor passer jeg egentlig inn?
 • Jeg opplever at andre synes jeg er streng, dominerende og utålmodig med dem, kan jeg utrykke engasjementet mitt på en bedre måte?
 • Jeg får høre at jeg må melde meg inn i diskusjonene og ha en mening, ikke bare være enig med alle andre, hvordan skal jeg få til å mene mer?

Referanser og tilbakemeldinger

Her er noen av de siste tilbakemeldingene vi har fått på gjennomført coaching og teamutvikling:

Du når målene dine!

Kristin Aase har bred erfaring fra organisasjonsliv, poiltikk og arbeidsliv. Hun har selv vært ute en vinternatt. Hennes evne til å kombinere erfaring med teoretisk kunnskap, gjør henne til en løsningsorientert og klok coach og teamutvikler. Hun utfordrer til sette klare mål og gir deg verktøy til å stå i krevende prosesser. Det gjør det mulig å nå uttalte mål. 

Du får hjelp til å se deg selv!

En av Kristin Aases store styrker som coach og teamutvikler er hennes tydelig tilstedeværelse, kombinert med en unik evne til å se andre mennesker. Hun jobber systematisk for at deltagere skal se og erfare hvordan andre oppfatter dem. Dette gir mulighet til forstå omgivelsen bedre, og finne alternative måte å kommunisere med ulike mennesker.

 

Du får hjelp til å gå i riktig retning!

Gjennom flere perioder med personlig coaching med Kristin klarte jeg å tydeliggjøre hva jeg likte og ikke likte med jobben min, å sette tydeligere grenser både privat og på jobb, og å komme ut av en situasjon der jeg var handlingslammet og utbrent. Kristin har vært en utrolig god mentor og læremester i forhold til å se meg selv i forhold til andre og situasjoner, og gjennom å få kjennskap til Enneagrammet som metode har jeg selv lært meg å navigere bedre når stress eller motstand oppstår. Alle burde prøve en coaching-time hos Kristin!

 

Du blir en bedre leder med større handlingsrom!

Kristin Aase har et særlig engasjement for sterke personligheter som ønsker å utvikle sin lederrolle. Hun jobber for at markante personer skal bli mer klar over den kraftige effekten de kan ha på andre. Ved å synliggjøre denne, bidrar hun til at deltagerne kan velge strategier som gir større handlingsrom og lavere konfliktnivå. På denne måten kan de utvikle sitt potensiale, og komme mer til sin rett som leder og medarbeider.