Målfrid Kristine Malmedal: Den empatiske perfeksjonisten

Hva var ditt første møte med Enneagrammet?

Jeg kan ikke huske hvordan jeg fikk vite om Enneagrammet, men den første boken jeg leste ble jeg helt betatt av: Sjelens ni ansikter. Så kom jeg over et helgekurs som Ketil Hauge holdt for mange år siden, og jeg vervet både min mann og min bror til kurset. Det var både morsomt og spennende. Samtidig merket jeg motstand da jeg landet på min type. Det var jo så mye greier med 1eren. 

 

Hadde du en konkret problemstilling som du jobbet med?

Nei, jeg synes bare det var interessant å lære om Enneagrammet – for å bli kjent med meg selv og som en vei til selvutvikling. 

MaalfridMalmedal.jpeg

 

Hvor lang tid tok det før du forsto hvilken type du var, og hvordan hjalp det deg?

Først kjente jeg meg veldig igjen i type 6. Temaet frykt/trygghet, det å bekymre seg og å være en konsekvens-tenker, det pliktoppfyllende/ansvarlige, det å være godt forberedt på kommende situasjoner og det analytiske. Men i løpet av kurset oppdaget jeg trangen til å forbedre verden, og en enten/eller og rett/galt-holdning som henger over meg fra oppveksten. Da innså jeg at jeg var en 1er.

Ved å jobbe innover i meg selv har jeg oppdaget hvor mønsteret og roten stammer fra, og etterhvert myknet mer opp. Endringen kom da jeg begynte å tenke både/og i stedet for enten/eller, og da jeg startet å undre meg i stedet for å være kritisk.

 

Hva synes du er det beste og det verste med å være en 1er?

Det å stå for det en sier og å være pliktoppfyllende i forhold til å levere kvalitet, synes jeg er gode egenskaper. Du kan stole på meg og jeg gjør det jeg har sagt jeg skal gjøre!

Når jeg går til perfeksjonisten i meg, kan det være en plage. Jeg har en tendens til å ville gjøre verden bedre, og har lett for å bli tiltrukket av feil. Det siste er en god egenskap hvis det er noen som trenger en korrekturleser, men ikke alltid så sjarmerende i det daglige liv. 

 

Hvor vil du anbefale andre å starte hvis de er interessert i å lære mer om Enneagrammet som metode? 

Jeg har hatt nytte av både å lese bøker og å gå på kurs, så hvor det er best å starte tror jeg er individuelt. Kurs er morsomt, interessant og skaper energi sammen med andre. Jeg vil absolutt anbefale det. Selv har jeg vært på flere kurs og er fortsatt med i en fordypningsgruppe der vi jobber mye med selvobservasjon. En bok er fint for å dykke dypere på egenhånd.  

 

Synes du navnet Perfeksjonisten et godt navn på 1eren?

Det passer i hvert fall på meg. De tre instinktypene (selvoppholdene, sosiale, 1-1) er kanskje litt forskjellige i forhold til å være perfeksjonist eller reformator, der de selvoppholdene har mer fokus rettet mot seg selv, den sosiale retter det mer mot andre og 1-1 kanskje er reformatoren med stor R med fokus på verden og den store sammenhengen. De vil alle tre forbedre ting, men energien i det er kanskje litt forskjellig.

 

Hvilket råd vil du gi til andre som oppdager at de er type 1?

Jeg tror på aksept, aksept og aksept. Først og fremst aksept overfor seg selv, og så aksept overfor omgivelsene. Det å kunne romme seg selv er veldig godt.

Ved å bevege seg over til 7eren kan lysten av og til få komme foran plikten Jeg pleier å si «jeg er best på fest». Da senker skuldrene seg, jeg er der og da – og anspentheten er ofte som blåst bort. Jeg skulle gjerne hatt flere 7ere i min omgangskrets. Å omgås 7er-typer gir meg mye positiv energi.

 

Har du et motto eller favorittsitat som du opplever passer til deg som person og for 1eren som type?

Se på muligheter i stedet for begrensninger!

Det er kanskje et utsagn som ville passet bedre for en 7er, men det har fulgt meg i mange år, og som 1er har jeg kontakt med 7eren når jeg lar lysten få mer plass.

 

Målfrid Kristine Malmedal er både bedriftsøkonom og gestaltterapeut, og opptatt av det som skjer i de nære menneskemøtene.