Helene Makani: Den kreative individualisten

Hva var ditt første møte med Enneagrammet?

En venninne fortalte meg om Enneagrammet, som var helt ukjent den gangen. Jeg syntes det hørtes spennende ut, så jeg kjøpte Helen Palmers bok. Da jeg leste den ble jeg veldig motivert for å lære mer. Så jeg dro på kurs hos Helen Palmer og David Daniels i California og fikk 14 dager med Enneagrammet fra tidlig morgen til sen kveld.

 

Hadde du en konkret problemstilling som du jobbet med?

Som 4er var jeg svært opptatt av konstant forbedring, Jeg fant mange feil hos meg selv, og tenkte at dette kunne hjelpe meg til å utvikle meg mer personlig. Jeg hadde allerede jobbet med personlig utvikling i flere år og underviste andre i det, men opplevde at det lå noen temaer som jeg ikke fant nøkkelen til. Disse temaene viste seg især i samspillet med min daværende mann. Vi hadde mange utfordringer, og mange misforståelser som skapte dårlig stemning.

HeleneMakani.JPG

 

Hvor lang tid tok det før du forsto hvilken type du var, og hvordan hjalp det deg?

Jeg forsto det umiddelbart da jeg leste beskrivelsen av type 4 i Helen Palmer's bok, hvor hun blant annet beskriver drømmen om prinsen på den hvite hest. Bildet beskriver så glimrende 4erens drøm om å bli "frelst", og om at det finnes et "happy ever after".

Da jeg lærte mer om typen min, hjalp det meg veldig i forhold til personlig utvikling. Jeg skjønte hva det var jeg søkte, hvordan kommunikasjonen min ble opplevd av andre – og at jeg egentlig ikke hadde så mange feil som jeg trodde. Det hjalp meg også i forhold til relasjonen til mannen min og i mitt arbeid med å ta ting lettere. Som 4er er man jo ofte svært nærtakende, og tar mange ting svært personlig. Enneagrammet fikk meg til å forstå at alle har sitt tema og sine mønstre, som ikke handlet om meg. Det var en stor lettelse.

Nå, etter mange år - jeg var på kurs i 1995 og har undervist i Enneagrammet i alle år siden da - har Enneagrammet hjulpet meg til å slippe mange mønstre. Det hjelper meg daglig til å få øye på personlighetsmønstrene mine, og å observere dem uten å reagere på dem. Det betyr at jeg får helt andre reaksjoner fra andre mennesker, og at livet mitt i det hele tatt er blitt mye lettere og fylt av enda mer kjærlighet. Enneagrammet har lært meg hvordan jeg kan "frelse" meg selv!

 

Hva synes du er det beste og det verste med å være en 4er?

Det beste er evnen til innlevelse i andre og å skjønne hvordan andre har det. Forståelsen for hva som skjer i andre er en stor fordel i mitt arbeide med å støtte mennesker til personlig utvikling.

Det verste er å være en ung 4er, full av mindreverdskomplekser, med en grunnleggende følelse av å ikke være bra nok. Jeg husker jeg hadde mange møter og avtaler som jeg gruet meg til, og det ble mange vanskelige dager. Det var en stor lettelse da livet ble lettere!

 

Hvor vil du anbefale andre å starte hvis de er interessert i å lære mer om Enneagrammet som metode? 

Med en bok, for eksempel den jeg har skrevet, og et helgekurs.

 

Synes du navnet Individualisten et godt navn på 4eren?

Jeg liker egentlig godt det navnet vi brukte før, nemlig Romantikeren, men det ble ofte misforstått. Romantikeren er den som romantiserer det som er vanskelig å oppnå, og som derfor alltid lengter etter et uoppnåelig ideal virkeligheten ikke kan leve opp til. Individualisten er lettere for folk flest å forstå, men jeg opplever egentlig ikke at det passer så godt på meg selv.

 

Hvilket råd vil du gi til andre som oppdager at de er type 4?

Å lære å fokusere på det positive ved sin egen type. Og å lære å akseptere seg selv og sine følelser, fremfor å være så kritisk og negativ til seg selv. Det er en god ide å få hjelp til dette fra en coach eller terapeut, særlig i begynnelsen.

Har du et motto eller favorittsitat som du opplever passer til deg som person og for 4eren som type?

Jeg aksepterer alle følelsene mine, og gir slipp på dem!

Helene Makani underviser i Enneagrammet og NLP gjennom sitt akademi Makani Kurs & Coaching. Hun har 25 års erfaring med NLP og Enneagrammet, og har skrevet boken Enneagrammet - Din personlige udviklingsvej, som er oversatt til engelsk og russisk.