Tom E. Johansen: Den harmoniske teambyggeren

Hva var ditt første møte med Enneagrammet?

Det første møtet med Enneagrammet var langt tilbake i tid gjennom et kurs holdt av Kjetil Hauge, men jeg har også blitt både informert og inspirert av min kone (som er en 1er-type).

 

Hadde du en konkret problemstilling som du jobbet med?

Jeg synes generelt det er spennende med personlighetstester – jeg hadde tidligere tatt en Minnesota-test i USA – og hvordan vi orienterer oss etter andre og finner vår plass. Som teamleder i jobbsammenheng har forståelsen av Enneagrammet vært et godt hjelpemiddel når jeg skulle bidra til trivsel for den enkelte og hjelpe til å få til et godt samarbeid etter den sammensetningen som var i teamet.

tom.jpg

Hvor lang tid tok det før du forsto hvilken type du var, og hvordan hjalp det deg?

På det første kurset jeg gikk husker jeg at følgende ble sagt da 9eren ble presentert helt til slutt: Om du ikke har funnet deg selv ennå, så er du en nier! Jeg hadde jo kjent meg igjen i alle typene, som typisk er for 9ere. Som 9er tuner en seg inn på andre, en tar opp i seg litt av alle typene, derfor er det kanskje vanskeligere å finne seg selv - i motsetning til eksempelvis for min kone som forstod med en gang at hun var en 1er. Typisk! :-) 

På RHETI-test har jeg scoret høyt på flere andre typer, men da har jeg vært i en periode der jeg har hatt stort fokus på arbeidet mitt og jobbet aktivt med å sette sammen team på jobb, og kanskje også svart ut i fra at jeg har satt meg inn i andre typers mønster. 

Å oppdage 9erens ego-skjema var smertelig og befriende på samme tid. Jeg opplever at det unike ved 9eren er ikke latskapen i seg selv, men at en har trøbbel med å kjenne etter hva en har lyst til og derfor ikke setter aktiviteten i gang – for en 9er kan alle ting oppleves som like viktige.

Det som gjorde meg helt sikker på at jeg er en 9er en den helt spesielle måten jeg kan reagere på i stress og hvis noe kommer for nært, da avvæpner jeg med ironi og sarkasme, litt som en 6er.

 

Hva synes du er det beste og det verste med å være en 9er?

Det verste er at jeg kan leve på siden av meg selv, uten å vite hva jeg skal og hva jeg skal bli. 

Det beste, opplever jeg selv, er at jeg lett kan se begge sider av en sak, jeg ser hele aksen. Jeg er en veldig god lytter, liker å stille spørsmål for i finne ut hva som ligger under – og liker derav å megle. 

Om jeg blir presentert to alternativer kan jeg si at jeg er enig i begge. Det jeg egentlig mener er at jeg ønsker å inkludere begge ideene, jeg vil at alle skal bli sett og hørt. Derfor jobber jeg også med å formulere meg tydeligere, med å presisere hva som gjør hvert enkelt alternativt godt.

 

Hvor vil du anbefale andre å starte hvis de er interessert i å lære mer om Enneagrammet som metode? 

Det må helt klart vært gå på et kurs, være i en gruppe og en dialog der du lærer og få tilbakemeldinger underveis.

 

Synes du navnet Fredselskeren et godt navn på 9eren?

Det høre litt pompøst ut, men det er jo kanskje noe litt pompøst over nieren som type. Når jeg hører John Lennons Imagine griner jeg hver gang, jeg kan jo virkelig ikke forstå hvorfor folk kriger. Det ligger mye i fredsbegrepet for meg. 

 

Hvilket råd vil du gi til andre som oppdager at de er type 9?

Et tips fra en 9er til en 9er må være å kjenne etter i deg selv, jobbe for å finne ut av det. Det krever egenaktivitet som kanskje ikke ligger så naturlig for oss som typer.

Til deg som skal forholde deg til en 9er vil jeg si: nyt roen deres og vær nysgjerrig på måten de formulerer seg på. Det kan av og til bli mange ord. Jeg vil så gjerne komme i dialog og etablere overenskomster eller kriterier for kommunikasjonen, men som 9er må en også selv lære seg å konkludere før en utbroderer for ikke å komplisere det hele for mye.

Har du et motto eller favorittsitat som du opplever passer til deg som person og for 9eren som type?

Det finnes mange muligheter!

Tom E. Johansen er Seniorrådgiver for kommunikasjonstjenester i Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) og styremedlem i Enneagramforeningen i Norge.