Bli kjent med teamet

Finnes det en perfekt sammensetning av et team?

Dette spørsmålet dukker ofte opp i forbindelse med teamutvikling. Svaret mitt er nei, og jeg vil gjerne tilby en tilnærming som er både forskningsmessig holdbar og mer fruktbar: å være opptatt av HVEM teamet ditt består av og HVORDAN kan du få det beste ut av det teamet du har.

Det finnes gode metoder som kan læres og brukes for å få denne innsikten.

mathias-jensen-112591.jpg

Mange kaster seg inn i teamarbeidet raskt og engasjert med full fokus på oppdraget og det de tror er målet.

Men team som har de beste resultatene gjør følgende

  • bruker starten på å bli kjent
  • dokumenterer hva slags ressurser som finnes i gruppa
  • diskuterer hvordan de skal jobbe
  • diskuterer hva de skal jobbe med

Med god innsikt i hvilken kompetanse som finnes i gruppa, og de personlighetstypene som teamet er sammensatt av, kan det raskere utvikles gode spilleregler ut fra gruppas sammensetning – og en handlingsplan teamet kan samle seg om.

Overskriften på en forskningsartikkel fra NHH understreker dette sterkt: De første avgjørende minuttene? En multimetodestudie av teametablering. Artikkelen utforsker effektene av at team utarbeider en handlingsplan (hva de skal gjøre) og en samhandlingsplan (hvordan de skal jobbe sammen), og studiet tilsier at planleggingsaktivitene er avgjørende både for effekt og tilfredshet.

Oversikt med gode verktøy

Å få oversikt over personsammensetningen i teamet gjøres bedre hvis vi har verktøy og metoder å jobbe etter, der som ellers. En mulighet er å teste gruppen og få oversikt over hvordan gruppen er sammensatt, det gir raskt innsikt i hva som er teamets hovedfokus og drivkrefter, og hva som er gruppens sterke sider.

I tillegg får det opp en del røde flagg og økt bevissthet om hvilke forhold gruppa ikke har fokus på. Ofte er det ikke mulig å supplere gruppa med det den trenger mer av, men kjennskapet til hva som mangler kan legitimere å ta disse perspektivene opp med jevne mellomrom, og en eller flere kan få ansvar for dette.

Har dere overvekt av effektive, energiske fremoverettede medlemmer, risikerer dere at det går for fort. Du kan miste viktig informasjon og kunnskap som vil styrke beslutningen og resultatet. Om gruppa preges av grundighet og evne til å gå i dybden, kan fremdriften ryke. Dere vil ha behov for strammere tidsplan fra de som har gitt dere oppdraget, mer enn den fremoverettede gruppa. Om gruppa tar for lett på oppgavene og bruker for mye tid på kjenne på følelser og ha det hyggelig sammen, vil for lite konkret bli gjennomført og folk vil lett miste målet av sikte.

Konflikter kan også raskt oppstå om dere ikke vet hva som er medlemmenes drivkrefter. En som er flink på å avdekke risiko og stille god spørsmål og som gir slik innsikt, kan fort stille for mange spørsmål og gi uttrykk for skepsis mot all annen måte å arbeide på enn de selv mener er trygt.

En som er opptatt av detaljer, kan i for stor grad bruke tid og krefter i teamet på å påpeke feil og mangler for tidlig i prosessen, og formidle dette på en måte som oppleves fordømmende.

En annen kan reagere på et tøft diskusjonsklima med avbrytelser og direkte tale, ved tilbaketrekking og bli usynlig. Mens andre har kanskje svaret klart på hvordan løse oppgaven, før resten opplever at de har kommet i gang.

joseph-pearson-352151.jpg

 

Kunnskap gir aksept

Med åpenhet rundt hva som er styrker og fallgruver, helst gjennom en felles metode å omtale det på, vil dere raskt kunne avdekke faremomenter i arbeidet, og ha et språk å adressere det gjennom. Konflikter kan unngås. Vi kan holde på åpenhet selv om vi kjenner på irritasjon, fordi vi vet. Våre allergier holdes lettere i sjakk. Kunnskap skaper aksept. Vi tåler mer fra folk som har åpnet opp for sine kvaliteter – og sine fallgruver. Ofte skaper det godmodig humor, som kan gi energi til teamet.

Wondratwork har verktøy som hjelper deg til å komme godt i gang med teamarbeidet, og metoder som bidrar til at dere lykkes med å få til et godt resultat – med det teamet du allerede har! 

Enneagrammet er et godt teamverktøy – vil du prøve en 360indikator-test, ta kontakt!