IEA Helsinki: Intenst og inspirerer til refleksjon!

Helgens europeiske Enneagrammkonferansen i Helsinki hadde refleksjoner som tema, med referanse til prosessen som Enneagrammet som verktøy fasiliterer: forståelse og utvikling. Refleksjon som tema minner oss også på de mange speilene vi holder opp for hverandre, og hvilken mulighet det gir for selvrefleksjon og til å knytte bånd internasjonalt.

Brasilianske Uranio Paes fra Mundo Eneagrama gikk sterkt ut:

Hold dere til det opprinnelige formen personlighetsverktøyet ble brukt, og ha heller fokus på din egen indre prosess, som krever disiplin og utholdenhet.

Paes har lagt ut det intense og litt provoserende foredraget her: 9 keys to transformation

Illustrasjonen er laget av  Nina Karlsson

Illustrasjonen er laget av Nina Karlsson

 

Konferansen viste oss også utfordringen til den globale Enneagrammforeningen; det store mangfoldet i bruken av verktøyet. Nettopp derfor er det så viktig å bryne seg på hverandre i et stort fellesskap av eksperter på verktøyet – slik at bruken utvikler seg i en sunn retning!

Imponerende og aktuelle presentasjoner med stor bredde

Fra det siste innen nevrovitenskap og hvordan dette korresponderer med Enneagrammet – presentert av den svenske IEA-presidenten Rebecka Bartolome – via presentasjon av hvordan de mest betyningsfulle retningene innen klinisk psykologi sammenfaller med Enneagrammet – lagt frem av av den amerikanske klinisk psykolog Jerome Wagner.  Utfordringene og goder de ulike personlighetstypene får i møte med mindfulness var et spennede innlegg av sørafrikanske Casper Oelofsen

230 deltagere fra 26 land fikk presentert mer enn 30 workshops og foredrag i løpet av tre dager. I tillegg til mye kunnskap knyttes det nettverk og mulighet for utveksling av erfaring og konsept fra hele verden.

Valgets kval er stort når det er så mye å velge mellom. Fra tre av foredragene jeg hørte tar jeg med meg viktig inspirasjon inn i mitt eget arbeid som team- og lederutvikler.

 

Typene og mindfulness

Sørafrikanske Caspar Oelofsen gav innsikt i hvilken motstand de ulike personlighetstype vil møte i seg selv når de søker mindfulness eller oppmerksomt nærvær. Han gav heldigvis også tips som kan støtte hver type i arbeidet med nærvær, gjennom styrker og allianser i egen type som allerede finnes der.

IMG_2778.JPG

Om du er perfeksjonist vil en hindring være spørsmål som «Er det riktig å gjøre dette?» og «Gjør jeg dette riktig?», mens en støttende tanke kan være at «Det er ikke en riktige eller gal måte», samtidig som perfeksjonisten i seg selv har en innebygget utholdenhet i å prøve igjen og igjen. Det perfeksjonisten kan vinne, ifølge Oelofsen, er «Gleden av å omfavne det uperfekte og holde tilbake sitt sinne».

Enneagrammet for bedre yrkesvalg 

Belgiske Phillippe Halin presenterte hvordan han brukte Enneagrammet i arbeidet med ungdom som skal ut i arbeidslivet. I samarbeid med universitetet i Brüssel har han utviklet ulike verktøy tilpasset ungdom for å øke ungdommenes bevissthet rundt

  • hvilke drivkrefter som styrter deres valg
  • hvordan de orienterte seg i forhold til andre mennesker
  • hva de la vekt på i relasjoner
IMG_2703.JPG

Prosessen hjalp dem til å reflektere rundt i hvilken grad dette stemte i forhold til de utdannings- og yrkesvalg foreldrene mente de burde ta, eller som de selv trodde var aktuelle. Det skapte større klarhet i arbeidet med å ta et yrkesvalg.

Det var spesielt interessant å se videoer der ungdom med samme personlighetstype satt sammen og reflekterte rundt hva som karakteriserte dem og de valgene de tok. Så rett frem og reflektert uten de voksnes normale filter.

Ledelse og de grunnleggende instinktene

Chilenske Maria José Munita fra Awareness To Action presenterte hvordan våre grunnleggende instinkter preger vår orientering som ledere. Våre naturlige instinkter, utviklet som spebarn, preger fokuset vårt også senere i livet.

IMG_2754.JPG

De selvoppholdende (preserving) er naturlig dratt mot «the nuts and bolts», administrasjon og materielle/strukturelle forhold, mens de navigerende (navigating) orienterer seg mot flokken, kulturen og den mellommenneskelige dynamikken. De påvirkende (transmitting), bygger tette relasjoner og har fokus på strategiske allianser. To av disse instinktene er vi gode på, det tredje er vi ofte blinde for, det er underutviklet og som Munita sa, det kan være smart å delegere rundt dette området.