Testtyper: Kurs i Enneagrammet

Kan du bli kjent med deg selv på en kveld? Det første kurset i serien KJENN DEG SELV PÅ EN KVELD var en kompakt innføring i Ennegrammet for 12 engasjerte deltakere som beskrev sine styrker som: gode å snakke med, nysgjerrige, omsorgsfulle, oppriktige, i godt humør, spontane, tålmodige, støttende, analytiske og glad i utfordringer!

Kristin inspirerte og delte av sin kunnskap om typene.

Kristin inspirerte og delte av sin kunnskap om typene.

Kristin var i sitt ess og delte kunnskap om personlighetstypene, innsikt i drivkrefter, spesielle styrker og talenter, samt fallgruver – og ikke minst veier til utvikling. Med innsikt i resultatene fra HPEI-testen og en grundig gjennomgang av alle typenes automatiske mønster, fikk de fleste en god indikasjon på hva de vil fordype seg i etter kvelden.

Karina har derfor samlet en stor oversikt over Enneagram-ressurser å starte med, for alle som ønsker mer kunnskap etter en introduksjon til de ni typene. 

Takk for en inspirerende kurskveld og engasjerte deltakere! For andre som ønsker å delta på kurs, vi kommer straks med ny dato for neste KJENN DEG SELV PÅ EN KVELD.

Linda Blaasværs illustrerte notater fra kurskvelden.

Linda Blaasværs illustrerte notater fra kurskvelden.