Kjenn deg selv som kjærlighetspartner

Det er ikke få av oss som har avsluttet et parforhold, og nær 50 prosent av alle som gifter seg blir skilt. Heldigvis gjør ikke det at vi gir opp muligheten for å leve i et stabilt forhold. Vi gjør mye for å finne en ny partner vi kan dele livet vårt med, og ikke uten grunn. Det viser seg at de som har en partner lever lenger og har det bedre enn de som er single.

Litt bekymringsfullt er det danske Claus Roager Olsen informerte om da han holdt foredraget om De fem kjærlighetsspråkene i Oslo nylig; I Danmark øker andelen forhold som går i stykker med antall forsøk, det tredje ekteskapet har 75% sannsynlighet for å gå i oppløsning.

 

Kan vi gjøre noe for å øke sannsynligheten for å lykkes i ett nytt forhold?

Jeg – og mange med meg – har fått hjelp å bli bedre kjent med oss selv. Det er der vi må starte. Mange av oss velger en partner som er ulik oss. Vi blir fascinert av et annet menneske som er annerledes enn oss selv, som gjerne har en kvalitet vi selv skulle ønske vi hadde hatt mer av. Utfordringen er at denne kvaliteten, når det blir for mye av den, trigger vår allergi: Jeg liker tøys og tull, men blir det for mye av det kan jeg bli irritert.  Jeg liker å ha det harmonisk og hyggelig, men betyr det at vansker skuffes under teppet, blir jeg sint. Og når vi opplever noe vi er allergisk mot, går vi lett i vår fallgruve.

Selv blir jeg irritert over mannen min som tøyser for mye, og konfronterer han på en arrogant og latterliggjørende måte. Eller så kan jeg bli kranglete og søke konflikt når alvorlige ting blir bortforklart. Jeg vet at jeg har godt av å ikke ta ting så alvorlig, og la være så bli konfronterende når jeg blir irritert. Her har jeg litt av hvert å lære av min mann som har en egen evne til å se lyst på de mørkeste situasjoner. Hadde jeg ikke kjent til personlighetsverktøyet Enneagrammet, ville jeg oftere gått fallgruven min og skapt konflikter jeg ikke ønsker. Jeg vet hva som er min drivkraft og hans drivkraft, og vi kan sammen og hver for oss stoppe før vi roter oss inn i problem vi ikke trenger.

En personlighetstype seks i Enneagrammet som ofte kalles skeptiker, må ofte ha full åpenhet for å være trygg i relasjonen. En sekser jeg kjenner sier det slik « Jeg trenger åpenhet og å få vite ting for å være trygg. Så om jeg stiller spørsmål så er det ikke fordi jeg er mistenksom, men for å skape indre trygghet.» Etter å ha fått innsikt og et språk rundt hva slags personlighetstype hun er, oppleves det enklere å tydeliggjøre hvem hun er. «Nå er jeg mer bevisst på at jeg overdriver mitt behov for trygghet, og kan også forklare hvorfor jeg er slik og at det dermed blir enklere å forstå meg. Jeg ser også  at andre har forskjellige drivkrefter fra mine, den innsikten gjør det enklere å leve med forskjellene.»

Når du kjenner de gode kvalitene dine får du tilgang til kunnskap om hvordan du virker når du går i din fallgruve med å bruke kvaliteten for mye –  eller hva du reagerer allergisk på i møte med andre mennesker. Det kan gi deg innsikt som kan gjøre at et nytt forhold kan få større sannsynlighet for å bli noe varig. En av de tingene vi lærer oss gjennom å bli kjent med egne kvaliteter, er også kvalitetene andre har og hvilke krefter som driver dem. Når vi vet mer om det er det også lettere å forstå at vi må tilpasse oss noe i møte med andre mennesker.

 

Hvordan kan du tilpasse deg?

Har du lett for å rette på folk og påpeke feil og mangler, så vit at andre typer tolker det som om de ikke er bra nok for deg. Kan du klare å også si det som er bra?

Har du hele tiden fokus på å hjelpe andre, så vit at det kan virke invaderende for din partner å oppleve at du vet bedre enn hun selv hva hun trenger. Kan du respektere at hun vet best selv hva hun trenger?

Om effektivitet og å være best står øverst på din agenda, så vit at det kan sette din partner i skyggen på en slik måte at du til slutt taper. Kan du kanskje redusere tempo noe og invitere din partner til å bestemme farten?

Kjenner du på sterke følelser og hele tiden må uttrykke dem, så kan det være nyttig å spørre deg selv om din partner får rom for å uttrykke seg på sin måte. Er han en mer tenkende, mer objektiv type som du kan lære litt av?

Liker du å fordype deg i enkelte tema og foretrekker objektivitet foran følelser, så vær nysgjerrig på din partners følelsesuttrykk. Kan du finnes noe kunnskap der du kan ha nytte av?

Om du har en egen evne til å stille kritiske spørsmål for å sikre gode beslutninger, og synes din partner tar beslutninger på for dårlig grunnlag. Undersøk om du kan åpne opp for å ta beslutninger på partneren din sin måte, uten at det skjer en katastrofe.

Dersom ditt motto er å alltid se lyst på livet, og kjenner ubehag når din partner uttrykker vonde følelser. Så prøv å stå i ubehaget og vær støttende uten å stikke av, og se om du faktisk totalt sett får mer behag av det enn av å unngå ubehag.

Om du liker å kalle en spade for en spade og blir energisk av en god diskusjon, så respekter om din partner ikke har det på samme måten. Prøv å være mer spørrende og vennlig når du skal formidle noe viktig og se hva som skjer da.

Har du lett for å bagatellisere uenighet og skyr konflikter, så vit at små problemer du har med din partner kan bli store om de ikke blir tatt tak i. Kan du heller prøve å ta en prat raskt for å løse et problem i stedet for å utsette det?

 

Hvordan kan du være mer nysgjerrig på hvem partneren din er?

Vi kan også snu dette til å være litt mer nysgjerrig på hvem partneren vår er,  og hva som er deres drivkrefter. Det automatiske mønsteret er ikke så lett å endre, så kanskje er det mer behov for en som dytter litt, enn en som konfronterer.

Om du er sammen med en perfeksjonist, så husk at alt det han ikke påpeker bør forbedres er han fornøyd med.

Om du er sammen med en hjelper, så vær klar over at hun hjelper fordi hun må og at hun ofte trenger hjelp til å si nei til å hjelpe.

Om du er sammen med en utretter, så forstå hvor krevende det er å hver kveld ha blankt skrivebord. Pass på å gi nok anerkjennelse for effektivitet og innsats.

Om du er sammen med en individualist, så var klar over at det innebærer drama og at uttrykk for følelser er en måte å oppleve at hun er genuin og ekte.

Om du er sammen med en observator, så forstå at de trenger tid for seg selv og at de nyter å være alene når du går ut en tur eller reiser Bort en helg.

Om du er sammen med en skeptiker, så vit at hun stiller mange spørsmål for å bli trygg, ikke fordi hun ikke stoler på deg. Prøv å svare grundig.

Om du er sammen med en entusiast, så gled deg over at han slår en spøk både i tide og utide, og husk at det motsatte er verre. Le så ofte du kan med han.

Om du er sammen med en utfordrer, så vit at hun har et stort behov for selvbestemmelse, og involver henne i viktige beslutninger.

Om du er sammen med en fredselsker, så var klar over at uten at du tar opp ting i en harmonisk form vil du vanskelig få til en god dialog.

Fikk du noen gode tips, kunne du tenke deg å lære mer?

Vi holder kurs i personlighetstypene i Enneagrammet 20.mars i Oslo. Bli med og få innsikt som gjør at du forbedrer sjansene betydelig til å få til et godt forhold til din neste partner!

carl-raw-484198.jpg