Trond Solvang: Den energiske entusiasten

Hva var ditt første møte med Enneagrammet?

Tidlig på 90-tallet var jeg forlagssjef i Verbum forlag og var i kontakt med Knut Grønvik som hadde oppdaget boken Enneagrammet - sjelens ni ansikter, han mente dette var noe vi burde introdusere i Norge. Jeg diskuterte dette også med Kjetil Hauge som var sykehusprest på Lovisenberg, og det endte med at boken ble oversatt og utgitt på norsk.

TrondSolvang.jpg

 

Hadde du en konkret problemstilling som du jobbet med?

I forlaget jobbet vi på denne tiden aktivt og bevisst med å etablere oss innenfor en nisje med reflekterende og kontemplativ litteratur, i motsetning til den mer belærende, og vi var allerede godt i gang med å ha utgitt flere bøker av Wilfrid Stinnisen. Enneagrammet og boken passet godt inn i denne reflekterende retningen. 

Selv hadde jeg i starten en grunnleggende skepsis til å sette mennesker i bås og definere personligheter, men jeg oppdaget at Enneagrammet faktisk handler om det motsatte: gjennom å forstå hvordan vi som typer kjører oss fast i mønstre, spor eller vaner om du vil, kan vi bli mer bevisste på å ikke være bare i den båsen vi selv er i gjennom våre faste mønstre. Da jeg oppdaget dette ble jeg både nysgjerrig og begeistret, metoden fikk meg til å se tydeligere hvor jeg hadde kjørt meg litt fast og kunne velge andre mønstre.

 

Hvor lang tid tok det før du forsto hvilken type du var, og hvordan hjalp det deg?

Gjennom arbeidet med boken leste jeg meg gjennom alle typebeskrivelsene, og kjente meg litt igjen i mange av typene frem til jeg kom til syveren: da stemte alt, jeg satt og humret og lo for meg selv og opplevde at forfatteren kjente meg personlig, det var nesten så det var litt flaut. Eller sagt på en annen måte; erkjennelse ved første blikk!

 

Hva synes du er det beste og det verste med å være en 7er?

Å være en syver gjør at livet generelt er et godt liv å leve. Som syver så har man genetisk arvestoff som gjør at du hverken trøbler til ting unødvendig eller lar deg trykke ned, av natur har du oppdrift, fremdrift og positiv tenkning!

Så vil jeg ikke si at noe er negativt, men utfordringen er at du må lære å ta deg tid til grundighet og evne å kjenne etter – og ta på alvor – både smerte og motgang. Og ikke minst tolerere at andre har en helt annen betraktning av livet enn oss sjuere! Med denne innsikten om å tørre å kjenne på grundighet, smerte og alvor, tror og håper jeg som syver at jeg blir en mindre overfladisk og lettvint type.

 

Hvor vil du anbefale andre å starte hvis de er interessert i å lære mer om Enneagrammet som metode? 

Nå finnes det mye teori og veldig mange bøker du kan lese, men jeg ville anbefalt andre å gå på et kurs. Selv har jeg vært på tre eller fire kurs, og jeg opplever at å møte andre, å kunne diskutere og spørre underveis gir en god start og en større forståelse.

Så opplever jeg at det i de fleste organisasjoner og på mange arbeidsplasser i dag ligger det litt for mye gnisninger og kimer til konfliktstoff, og selv om ikke Enneagrammet er svaret på alt, så gir det en veldig god forståelse for å se det store persongalleriet tydeligere. Det gir innsikt i hvordan du selv er, hvordan vi er ulike og hvordan vi kan utnytte ulikhetene på en positiv måte – i motsetning til å dyrke konflikter.

 

Synes du navnet Entusiasten er et godt navn på 7eren?

Det er ikke gærnt! :-)

 

Hvilket råd vil du gi til andre som oppdager at de er type 7?

Det ene må være å jobbe med grundighet! Som syver har man ofte et enormt energinivå, kan jobbe lenge og kaste veldig mange baller i luften. Faren kan være at det blir for mange ideer som ikke ferdigstilles. Jeg har lagt meg til en vane med å lage oversikt over hva som skal gjøres, og starte med å gjennomføre det mest krevende først. I tillegg har jeg lært meg å bli tydeligere på å definere hvilke ideer som skal satses på fullt og helt.     

 

Har du et motto eller favorittsitat som du opplever passer til deg som person og for 7eren som type?

Jeg har et mantra jeg bruker når ting butter litt i mot for meg selv eller andre, og som også moren min (som også er 7er og snart 95 år) avsluttet talen i sin egen 90-års dag med:

Det beste ligger fortsatt foran!

Trond Solvang er styreleder i flere privatskoleforetak og helseforetak og langrennsentusiast på fritiden.