Tøff på din måte, bølle på ditt vis

Bøllekurs

En gang i tiden utviklet jeg sammen med flere andre et politisk bøllekurs. Ideen ble røvet fra den mest radikale venstresiden. Siden de var de råeste debattantene fant vi ut at her gjaldt det å tøffe seg opp for å klare konkurransen. Så vi laget våre egne bøllekurs. Ikke unaturlig ble jeg raskt en av kursholderne. Muligens fordi jeg selv kan oppleves tøff og bøllete bare i kraft av min personlighet. 

Vi jobbet med språk både muntlig og skriftlig. Hvordan vi ble lagt merke til i debatter og både hvordan vi skulle ta og holde på ordet. Men også hvordan vi skulle tåle å stå i krevende debatter uten at det ble for personlig. Når debattene ble rå og når det ble opplevd at det var personen som ble tatt, når vi ikke lykkes og falt igjennom eller ikke kunne en sak godt nok –  så måtte vi også lære oss en holdning til nederlag og tap. 

Få nederlaget ut, reis deg og gå inn i kampen igjen, var vår holdning. 

Når jeg ser tilbake var det en god skole som på mange måter har beskyttet meg i arbeidslivet. De fleste av oss kommer bort i kriger eller konflikter, enten som deltager eller observatør. Vi kjenner det på kroppen, det bidrar til grubling og bekymring og vi må finne måter å håndtere det på, både i situasjonen og når vi er ute av den. 

På den tiden ble vi brynet gjennom politikken. Debatt og konflikter er politikkens karakter. Vi skal være uenige og bør være flinke til å peke på motsetninger. Det skal være røft og tydelig for at dine standpunkt skal bli hørt. Å gå på bøllekurs var naturlig, og øve oss på å tåle var en del av spillet. 

 

Å velge retning sammen

Politikken og arbeidslivet er slik sett forskjellig. I arbeidslivet skal vi også være tydelige, men der må vi være gode på å samarbeide og søke å bli enige. Enighet skal ikke oppnås gjennom avstemminger, der det er en gruppering som vinner og en som taper, slik det er i politikken. I arbeidslivet må vi søke å velge retning sammen, ofte ledet av en leder. Lederen kan være supergod til å få dette til, eller ekstremt dårlig til å få medarbeiderne til å spille sammen. Innimellom dette finnes det grader av evne til å skape samarbeid og harmoni i teamet. 

 

Å tåle forskjelligheter 

I denne virkeligheten har en del nytte av å tøffe seg opp. Ikke i den forstand som vi gjør i politikken, der vi øver oss på å synliggjøre forskjeller og til dels latterliggjøre opponenten. Men øve oss i å tåle forskjelligheter. Forskjellig form og uttrykk, forskjellig lydnivå og engasjement, forskjellighet i uttrykk av følelser og fakta, forskjell i mengde informasjon vi får. Lista kan bli veldig lang. I dette skal vi manøvrere. I dette skal vi selv hevde oss og våre meninger på en måte som er tilgjengelig for de andre.

 

Bli kjent med deg selv

Da har jeg noen tips. Det første er å bli kjent med deg selv. Hvordan er jeg, hva sier andre om meg og hva opplever jeg selv, hvilke drivkrefter har jeg som vil prege meg og gå på autopilot, hva er mitt verdensbilde som jeg hele tiden søker å få bekreftet, som er mine briller på verden?  Gjennom å kjenne deg selv forstår du mer av dine automatiske reaksjoner, og kan velge om du vil reagere slik eller ikke. Når du aksepterer dine kvaliteter og fallgruver, vil du ha en beredskap når  du reagerer automatisk på dine kollegaer eller ledere. Og kan i større grad velge din reaksjon. 

 

Bli kjent med den andre

Det andre er å forstå hvordan andre er annerledes. Hvordan de på ulike måter har ulik syn på verden, hvordan deres automatiske reaksjoner kan være helt forskjellige fra dine. Hvordan andre kan ha veldig prisverdige målsetninger med sine reaksjoner selv om du ikke ser det gjennom dine linser. 

 

Verktøy og språk

Til dette trenger vi verktøy og et språk. Om du har fått innsikt i et personlighetsverktøy, så finn tilbake til det og ta det mer aktivt i bruk. Eller lær et nytt, for eksempel Enneagrammet, som jeg har god nytte av. Gjennom å bli kjent med ulike personlighetstrekk, blir du også kjent med og ofte mer robust i møte med andre som er annerledes. Det er her det kommer inn det å tøffe seg opp på din egen måte. 

Vi må faktisk tøffe oss opp på forskjellig vis avhengig av vår personlighet. Det handler om å tåle ting vi egentlig ikke tåler så godt. 

kt-562457-unsplash.jpg

 

Her er 9 måter å tøffe seg opp avhengig av personlighetstype:

 

Perfeksjonisten

kan tøffe seg opp ved stålsette seg mot hele tiden å påpeke feil og mangler. Tåle at det er noe som er godt nok. 

Hjelperen

kan tøffe seg opp på ved å være direkte og tydelig om egne behov. Tåle å ikke alltid bli likt fordi du også trenger noe.

Utretteren

kan tøffe seg opp ved å være åpen på at de ikke får alt til og be om hjelp. Tåle å ikke alltid ha et perfekt image.

Individualisten

kan tøffe seg opp ved å forholde seg mer til fakta enn følelser. Tåle å la være å dramatisere selv om det føles dramatisk.

Observatøren

kan tøffe seg opp ved å uttrykke følelsene i situasjonen i stedet for å trekke seg vekk. Tåle at folk er dramatiske og følsomme.

Skeptikeren

kan tøffe seg opp ved å ta ting som de kommer – og la være å ta omkamper om alt de er uenige i. Tåle at det blir tatt raske beslutninger.

Entusiasten

kan tøffe seg opp med å stå i det å ta imot kritikk uten å stikke av. Tåle ubehag uten å le det bort.

Utfordreren

kan tøffe seg opp med å la være å si alt de mener og gi slipp på kontroll. Tåle å kompromisse.

Fredselskeren

kan tøffe seg opp ved å gi uttrykk for meninger og tåle å stå for de i en debatt. Tåle at dine meninger skaper uenighet.

 

Så vi alle kan tøffe oss opp på forskjellig vis! 

Enkelt er det ikke å bryte mønster og velge noe annet. Erfaringen er likevel at om vi klarer å balansere våre personlige kvaliteter med våre utfordringer, da vil vi nå lenger og ha det bedre. Ok, det høres litt lykke-aktig ut. Men klarer vi å gjøre litt mer, skape noe mer balanse i oss selv, tåler vi mer, blir mer robuste og har det bedre sammen med andre som er forskjellig fra oss. Et skritt om gangen. Litt mer bøllete på vår egen måte.

Mild men tøff

Noen sier at jeg har blitt litt mildere og mer tilgjengelig som type. Det har vært min måte å bli tøffere på. For det er krevende for en slik som meg å ikke si fra med styrke umiddelbart når jeg har en mening. Jeg har lært bort til folk som har andre personlighetstrekk enn meg, å bli tøff på min måte, noe som ligger lett for meg. Så har jeg lært av andre å bli mere tøff på deres måte, noe som kan være tøft for meg å klare, fordi jeg da må gå mot mine automatiske mønster. Jeg har det bedre slik. Samtidig som jeg når som helst, kan ta frem kvaliteten det er å stå for meningene mine på en tydelig og direkte måte. 

Hvordan kan du bli mer bøllete på din måte?

Kom til coaching, bli testet og samtale rundt hvordan du kan bli tøffere på en måte du trenger, eller invitér meg til å utfordre teamet ditt i hvordan vi kan leve med forskjellighet på en raus og utviklende måte.