Kjenn deg selv som lærer: Forskningsbasert innsikt gir trygghet!

Bedre relasjoner med kjennskap til fallgruver og allergier

Marit Inderhaug er kontaktlærer for 7.trinn på Furuset skole i Oslo, og er opptatt av god klasseledelse. 

– Jeg bruker mye tid i klassen i en innkjøringsfase de første ukene. Jeg er ikke vennen deres når jeg er lærer, men har mye omsorg. Det er likevel veldig viktig at alle skal følge reglene og vi bruker mye tid i starten på å bli kjent med disse. Jeg er en konsekvent og rettferdighetsorient lærer. Elevene får mye frihet under veiledning, når de er kjent med meg og reglene. Å skape en god relasjon er viktig og gir et godt grunnlag for elevene til å få det fint og vokse som menneske. Derfor er jeg også opptatt av å bli kjent med mine fallgruver og mine allergier i møte med elevene. Kjenn deg selv som lærer hjalp meg å se mer av dette.

IMG_7164.JPG

Fakta, metoder og verktøy

– Jeg er en personlighetstype som legger stor vekt på at det jeg gjør skal være forskningsbasert og opplever at boken er basert på relevant forskning. På skolen kan jeg bli frustrert av at kolleger noen ganger kommer med strategi som er tatt ut av løse lufta, jeg har behov for faktabasert kunnskap. Jeg kjenner meg også godt igjen i eksemplene i boken, og med konkrete metoder og verktøy kan jeg plassere ting som skjer i et rammeverk. Det hjelper meg til å bli en bedre utgave av meg selv som lærer, men også som kollega og mamma.

Enkelt å overføre til klasserommet

– I kapitlet om tilbakemeldinger skrev jeg mange notater i margen for å minne meg på at dette skal jeg bruke i ulike situasjoner. Det var mange ting der som jeg som lærer fant praktisk i bruk og enkelt å overføre til klasserommet. Greit også å se hvorfor kollegene mine er som de er. Slik kunnskap gir meg mer forståelse for dem og samarbeidet.

Metoder for utvikling

– Metodene i boken gir muligheter for å utvikle teamene på skolen: Tenk om alle i teamet kunne tatt en runde sammen med metoden Kjernekvadranten. Vi kunne ha nytte av å bli kjent med allergiene våre og hvordan elevene utfordrer oss. Boken gir svar på hva jeg kan gjøre mer av for at en elev skal trives i mine timer!

Ønsker du mer innsikt fra boken Kjenn deg selv som lærer?  Her er en smakebit.