Kan du bry deg ut av en konflikt?

Det ligger en konflikt i luften! Da bør du bry deg, det går nemlig sjelden over. Å bry seg tidlig i konflikt krever mot! Du får kanskje ikke heder og ære, men respekt for at du tar tak i det som ulmer.

De færreste av oss ønsker å være i konflikt med andre. Samtidig er meningsforskjell normalt, nødvendig og nyttig for felleskapet og produksjonen. Vi trenger å bryne oss på hverandre for å skape gode resultater og utvikle produksjonen. Men for å leve godt med meningsforskjell trenger vi rammer – det får vi når vi utvikler tydelighet, kulturelle spilleregler og verdibevissthet. Rammene skapes av ledelsen og lederen, og blir best når de utvikles sammen med de ansatte.

chris-sabor-524212.jpg

Syv måter å redusere konflikt på

Også medarbeidere har et medansvar, selv om ledelsen har mest. En utydelig ledelse som enten ikke griper inn eller tar tak for sent, gir rom for ukultur, usunn alliansebygging og klikkdannelse, illojalitet, konflikter og undergrunnsvirksomhet. Vi har det alle i oss som å ta det rommet vi får, både på godt og vondt. Følger du disse rådene som leder, vil konfliktene bli færre, og spenningene kan snus til noe fruktbart!

 1. Bry deg: Ser du, hører du eller fornemmer du at det ligger spenninger i luften mellom ansatte, så bry deg raskt.
 2. Inviter: Få til en samtale med partene rundt din bekymring – og vær tydelig i invitasjonen hva det gjelder.
 3. Spør: Still spørsmål til partene under samtalen med hensikt om å forstå. Du kan jo ta feil.
 4. Ønsk: Spør hva den enkelte opplever er annerledes om det var slik de ønsket det var.
 5. Foreslå: Inviter deltagerne til å forslå tiltak de kan gjøre selv som vil redusere spenningene.
 6. Beslutt: Vær tydelig i forventning om løsningen og tiltak som må gjennomføres. Skriv det ned.
 7. Følg opp: Sett opp møtepunkt med partene fremover for å sikre at avtalen blir holdt. Følg tett opp.

 

Hva står i veien for at du bryr deg?

Hva gjør at du er redd for å bry deg eller ta tak når det er spenninger i luften mellom de ansatte? Se på om du tenker en av de følgende tankene:

 1. Du mener at dette må de rydde opp selv – de er jo voksne mennesker.
 2. Du har et nært forhold til en av de to og er redd for å ødelegge denne relasjonen.
 3. Du har ikke tid til slikt. Listen din over oppgaver er lang nok som den er.
 4. Du er mer opptatt av dine egne følelser disse spenningene skaper, og føler deg som et offer for andres dumheter.
 5. Du synes det er krevende å forholde deg til menneskers sterke følelser, og prøver å unngå det.
 6. Du diskuterer over tid med deg selv for og mot å gripe inn – blir det verre eller bedre av å gjøre det?
 7. Du unngår alt som er ubehagelig, slår heller en spøk rundt problemet og regner med at det går over.
 8. Du har bedt de skjerpe seg og forventer at de gjør det.
 9. Du hater konflikt og håper og tror at det går over om du tar tiden til hjelp.

 

Ta spenninger på alvor

Vi har alle måter å unngå å gå inn i spenninger som oppstår rundt oss. Uansett hvilke automatiske handlinger og tanker du får når det skjer, så er det mest effektive å ta spenninger mellom ansatte på alvor. Det er bedre å agere en gang for mye enn en gang for lite.

En konflikt som eskalerer tapper energi og er ødeleggende for effektivitet og produksjon – ikke minst stjeler det mye tid! Ta tak tidlig, og du får både mer fornøyde ansatte og mer tid.

Trenger du hjelp til selv å bli mer tydelig som leder når det oppstår spenninger og konflikter, eller vil utvikle en bedre kultur for å ta opp vanskelig ting i teamet ditt? Coaching og teamutvikling kan løse det. Ta kontakt for en prat om dine utfordringer og hva vi kan tilby.