Når kroppen sier mer enn ordene!

Kommunikasjon uten ord: sinte øyne og sammentrekte øyenbryn sier noe helt annet enn et vennlig, åpent blikk. Når overdøver kroppsspråket det du faktisk sier?

Kommunikasjon er mye mer enn ord. Minst halvparten av det du kommuniserer er ordløst. Kroppen, kraften i stemmen og tonefallet, ansiktsuttrykket og blikket styrker eller svekker det du egentlig vil si. Vet du hvordan det automatiske kroppspråket ditt påvirker?

En normal situasjon i en konflikt er at den som blir anklaget for å være sint og aggressiv ikke forstår anklagen. Selv opplever de at de er engasjerte og målrettede. De har fått et oppdrag de skal utføre og de har dårlig tid. Å bli anklaget for å være aggressive og skape frykt er helt ubegripelig for dem. Det føles også svært urettferdig, intensjonen er jo god!

shamin-341188.jpg

Skaper din stil frykt hos andre, har du som leder et problem uansett hvor god intensjon du har. Styrken i energien, et konsentrert blikk, farten alt skal skje i, utydelig involvering, opplevelse at det er «my way or no way» og at motstand er plagsom, skaper reaksjoner hos ansatte. Stor sett er alt disse lederne sier av ord helt innenfor og akseptabel. Men det er måten ting blir formidlet på som skaper frykt, søvnløse netter og til slutt kan føre til bekymringsmeldinger.

Kroppsspråk som skaper drama

En annen helt normal situasjon er reaksjoner i miljøet på folk som er på folkemunne blir kalt «dramaqueens».  De finner du både som ledere og som ansatte. Menn og kvinner som hele tiden reagerer følelsesmessig på det meste som skjer. De ser melodramatiske ut, har dramastemme og bekymret blikk. Som kollega eller leder er du redd de vil bryte sammen, si opp eller ikke komme på jobb neste dag. Reaksjonene de dramatiske møter hos andre er gjerne medfølelse og behov for å redde dem fra deres desperate situasjon. Likevel er ofte det eneste de trenger er at du lytter til dem. Behovet er sterkt hos dem for å uttrykke ekte følelser. De forstår ofte ikke folks reaksjoner på at de viser disse følelsene. Kanskje har de ikke innsikt i hva slags virkning slike dramatiske beskrivelser av en situasjon, medfølgende bekymret ansiktsuttrykk og noen ganger tårer, har på omgivelsene.

Frustrasjonen deres drama kan skape i andre over at de klager og lider så mye, er ukjent for dem. Selv får de energi av å møte andre som har det på samme måten som dem. Omgivelsene vet ikke at dette dramatiske uttrykket bare er en nødvendig renselse for den dramatiske. Og slik kan vi fortsette med flere eksempler for de ulike personlighetstypene. Svært ofte har ledere personlighetstrekk som de ikke vet virkningen av på omgivelsene.

Personlighetstrekk virker forskjellig

Ledere som oppleves aggressive oppleves ikke aggressive av alle. De som er samme personlighetstype som lederen kan til og med oppleve lederen som befriende tydelig og direkte. De får energi av engasjementet, og kjenner seg igjen i drivkraften. Andre mister energi av det samme uttrykket, blir redde, trekker seg vekk fra lederen. De bærer frykt for den styrken lederen uttrykker seg med, opplever stress og mister nattesøvnen. Blir det mange nok av de ansatte som opplever det på samme måten, sendes det bekymringsmeldinger.

Det samme gjelder en leder som er affektert og dramatisk. Noe liker det og blomstrer under en slik leder, andre klarer ikke å forholde seg til alle følelsene og at alt handler om sjefens følelser. Når reaksjonene blir sterke nok fra de ansatte, har lederen et valg: forandre sin stil eller finne seg andre steder å jobbe. Det første forutsetter at man aksepterer og tar ansvar for hvordan ens kommunikasjon virker på andre. For det er ikke nok med god intensjon, om den ikke blir opplevd og forstått av ulike typer ansatte.

Kultur spiser ledere til lunsj

Det er faktisk et alternativ å finne et annet sted å jobbe for en leder som har en spesiell stil. En leder kan bli fryst ut et sted og ha suksess med sin stil ett annet sted. Det avhenger av sammensetning av teamet eller avdelingen. Kultur spiser strategi til frokost, blir det sagt.

Kultur kan også spise ledere til lunsj. Kulturen handler blant annet om hvilke type mennesker som er ansatt i en avdeling. Ansettelser preges av lederne som ansetter. Ledere ser etter ulike kvaliteter hos sine medarbeidere. En viss overvekt av en type ansatte vil prege kulturen. Ved ansettelser av nye ledere ser man ofte etter noe annet enn den ledertypen man har hatt. Å få en ny leder med en annen lederprofil og stil kan være både sunt og nødvendig. Noen ganger er de behov for at nye ledere må skifte ut noen medarbeidere for å klare å prege kulturen på sin måte. Alternativt må man velge en leder som forstår at god ledelse handler om at ledelse må tilpasses kultur og kontekst, og at endring tar tid.

Ulike kulturer krever ulik lederstil

En kultur kan for eksempel være preget av full frihet og raske beslutningsprosesser med en leder som tar kjappe beslutninger i en røff stil. Der kan de ikke over natten få til grundige prosesser og kvalitetssikring- og kontroll av alle ledd. Det samme gjelder når det motsatte er tilfelle. En for rask endring betyr som oftest mye motstand på veien og til dels sivil ulydighet. Skal du bli en leder som kan lede ulike kulturer, må du først bli klar over hvilken lederstil du selv har og hvordan den kommer til uttrykk i ord og kroppsspråk. Dernest kan du få innsikt i hvordan du kan tilpasse din form til ulike organisasjonskulturer.

Kroppsspråkets betydning i kommunikasjonen

Kroppsspråkets betydning er fortsatt undervurdert i kommunikasjon. Vi lærer lite om det i skolen. Det er nesten tabu å speile folk på hvordan måten de uttrykker seg på eller måten de er på, oppleves av andre. Speiling fremkommer oftest når folk er i affekt, og blir da gjerne bortforklart som urasjonelle følelsesutbrudd.

Ledere får ofte først muligheten til å bli speilet når de går til coaching! Et sterkt behov fra mange ledere som går i coaching er å bli bedre på og forstå ansattes reaksjoner på egen kommunikasjon. Da må vi som oftest innom kroppsspråket. For å forstå dette raskt, er det effektivt å bruke et personlighets-verktøy. Med et slikt verktøy er det lettere å forstå og akseptere hvorfor folk opplever ting så ulikt.

Hvilket kroppsspråk har du? Hvordan virker du på dine ansatte når du kommuniserer? Hva sier de ansatte om deg når du er i stress? Handler alt om deg, dine mål og dine løsninger? Eller viser du i ord og handling, kroppsspråk og tonefall at du ønsker involvering og er oppriktig interessert i de andre? Kroppsspråk kan endres, slik at du faktisk kommuniserer det du ønsker å kommunisere. Det starter med å bli bevisst hvordan du blir opplevd. Ingen endring skjer uten å først bli realitetsorientert om situasjonen her og nå. Neste skritt er å akseptere det og ta ansvar for det, for så å velge en kommunikasjon som du øver på. Å endre automatiske mønster er kravende, men mulig. Du må bare sette inn nok tiltak som dyttere deg over tid for å skape endringene du ønsker.

Les med om personlighetstyper. Ønsker du at teamet ditt skal få mer innsikt i hverandres personlighets-stil og kroppsspråk? Har du selv fått tilbakemeldinger du ikke forstår eller ikke vet hvordan du skal håndtere? Jeg tilbyr utviklingsprosesser for team som skaper større raushet og trygghet i teamarbeidet. Det er også mulig å få individuell coaching, for å styrke samsvaret mellom hvordan du ønsker å bli forstått og hvordan du faktisk blir opplevd. 

 

 

Kristin Aase