Ragnhild Aase Nybråten: Den tenkende observatøren

Hva var ditt første møte med Enneagrammet?

Det var for over 20 år siden, gjennom fetteren min Magne, og jeg syntes det hørtes morsomt ut! Jeg leste boken Veier til vekst med Enneagrammet. Jeg har den i bokhyllen og tar den fortsatt frem av og til.

 

Hadde du en konkret problemstilling som du jobbet med?

Ragnhild.jpg

Ikke egentlig, men jeg liker å studere og lese og oppdaget flere bøker. Det er en god modell, og siden jeg ble interessert har det kommet mer og bedre informasjon og innsikt om modellen.

 

Hvor lang tid tok det før du forsto hvilken type du var, og hvordan hjalp det deg?

Da jeg startet å lese om typene trodde jeg at jeg var en 5er, men Magne mente nok at jeg var en annen type. Etter litt frem og tilbake identifiserte jeg meg en stund med 9eren. Først da jeg flere år senere tok en HPEI-test, forstod jeg at 5eren allikevel var meg. Innsikten er vel at det både kan ta tid å finne sin type, og at det ikke er så lett for andre å se fra utsiden hvilken type du er.

 

Hva synes du er det beste og det verste med å være en 5er?

Evnen til å tenke logisk er det beste ved å være 5er. Det verste er at en kan være noe distansert overfor andre mennesker og opptatt av sin egen tankeverden. Det kan føre til at en blir oppfattet som lite sosial og oppmerksom på andre.

 

Hvor vil du anbefale andre å starte hvis de er interessert i å lære mer om Enneagrammet som metode? 

Jeg vil anbefale å starte med å ta testen på nett. Det er viktig å svare ærlig på spørsmålene, hvis ikke lurer en bare seg selv. Jeg har lært om Enneagrammet ved å lese bøker om emnet, og liker det. Som introduksjon Enneagrammet i praXis, en lettlest bok med enkle forklaringer og illustrasjoner. Lettlest er også Helene Makani´s Enneagrammet – Din personlige udviklingsvej. Begge er skrevet på dansk. 

 

Synes du navnet Observatøren et godt navn på 5eren?

Ja, det passer i hvert fall godt på meg. Jeg er veldig glad i både å observere og studere ting inngående. 

 

Hvilket råd vil du gi til andre som oppdager at de er type 5?

Å akseptere seg selv som god nok i en verden som forherliger det å være synlig og sosialt aktiv på alle arenaer. Imidlertid kan det være en fin utfordring for 5ere å fokusere mer på kroppen, på det å utføre mer og ikke bare tenke på det. Å kjenne på styrken når en går mer i 8eren er godt, og det gir engasjement og trygghet å gå i denne retningen.

 

Har du et motto eller favorittsitat som du opplever passer til deg som person og for 5eren som type?

Dikt fra min fetter Magne Velles bok Med hjartet i fatle.

Fråværande
Av og til er eg så ukonsentrert
og distré
at eg midt i ei setning

Ragnhild Aase Nybråten er naturmedisiner og halvveis i sykepleierstudiet.