Sjekk motivasjonen - få ny energi!

Hva skjedde, spurte jeg. Fikk du ikke ladet batteriene i sommer?

Jo, men det var som de be tappet ut i rekordfart da jeg møtte et par problem på jobben jeg hadde utsatt til etter sommeren, svarte Nora. Problemene var helt normale personalsaker, som er irriterende som leder å håndtere, men abslolutt ikke uoverkommelige. Jeg tror jeg har kommet på feil hylle, sa hun. Kanskje jeg ikke passer som leder? Jeg har kjent Nora en stund, og visste at hun var en målrettet og energisk leder, og hadde gode resultat fra medarbeiderundersøkelser ved den mellomstore institusjonen hun er leder for.

Nyttår er vanligvis da vi setter opp nye ambisjoner. Men jobbens nyttår er for mange når vi starter opp igjen etter sommeren. To halvår står foran oss, før vi igjen skal kunne lade opp batteriene med en lang sommerferie. Om vi kaster oss over det som akkurat ligger foran oss første dag etter ferien, kan det oppsamlede energien fort forsvinne. Småproblemer, saker som virker uløselige, sjefer som etterspør resultater for tidlig, de samme krevende kollegene tapper energien.

Løft blikket

Energien tappes senere om du starter semesteret med å løfte blikket!

Når vi møter de sakene og temaene i jobben som vi liker minst, og som vi ofte skyver på, mistes lett energien. Nora visste det – vi hadde jobbet viktigheten av å være proaktiv i møte med det som er kjedelig og ubehagelig. Nå hadde disse sakene blitt skyhøye barrierer, og hennes vanlige glede og engasjementet for jobben var borte.

I den rollen jeg har som coach er det lett å gå for enkle løsninger, kaste seg over det konkrete, finne et verktøy å løse det med og kjøre på. Men mange års erfaring har lært meg at jeg selv må løfte blikket, og starte øverst i behovspyramiden: Hva er den indre motivasjonen for å klare disse krevende sakene, som finnes i alle lederjobber?

Om vi mister motivasjon av syne, kan alt få uoverkommelige barrierer. Energien renner ut og vi ser oss om etter en utvei - gjerne da en annen jobb. Før akkurat den løsningen blir valgt, er det nyttig å gå noen runder rundt muligheten av å fornye motivasjonen, løfte blikket og skape et større mentalt rom å bevege seg i .

Den forunderlige motivasjonen


Motivasjon er en forunderlig ting. En sterk motivasjon kan flytte fjell og får oss til å tåle det utenkelige. Mangel på motivasjon derimot, er tappende både fysisk og mentalt, gjør at vi gjerne hopper av noe som egentlig er bra – eller det kan til og med gjøre oss syke.

Finn motivasjonen din

Motivasjonen din kan du finne ved å undersøke fire forhold:

(Svein Amundsen: Empowerment i arbeidslivet 2019) 

  • selvbestemmelse/autonomi

  • kompetanse

  • tilhørighet

  • mening

Det vi beskriver her er indre motivasjon som betydning for jobben. Det er en positiv sammenheng mellom indre motivasjon og ledervurdert arbeidsprestasjon. Og jo mer ytre motivert medarbeiderne er, fra eksempelvis økt bonus og kvalitativ målstyring, desto mindre lojale er de til organisasjonen og har høyere score både på utbrenthet og arbeid-familie-konflikt. Vi kan snakke om god og dårlig motivasjon, og hva som er nøkkelen til den gode motivasjonen.

Konkrete spørsmål for indre motivasjonsfaktorer

Autonomi

Hvilket handlingsrom er det i jobben min?? Gir de meg nok frihet?

Kan jeg selv styre min jobbhverdag eller blir jeg bundet på hender og føtter av en sjef, ett styre eller en virksomhetsidé?

Hvordan kan jeg skaffe meg et større handlingsrom?

Kompetanse

Får jeg mulighet til å utvikle meg faglig og personlig?

Er det rom for å styrke min kompetanse?

Får jeg støtte til videreutdanning?

Tilhørighet

Liker jeg de folkene jeg jobber sammen med?

Er det et fellesskap på mitt ledernivå som gir meg støtte og forståelse?

Hvor mye betyr relasjonene for mitt engasjement i jobben?

Mening

Hva gir meg mest mening i jobben?

Står jeg i en sammenheng jeg kan forsvare?

Er denne jobben noe jeg identifiserer meg med?


Undersøk motivasjonen - finn meningen

Siden dette var tidlig i semesteret kunne vi starte med å undersøke motivasjonen til Nora:

Hennes autonomi var mer enn nok, mente hun. Den kunne kanskje være i meste laget til og med, da sjefen ikke var spesielt god på oppfølging når hun først hadde vist seg tilliten verdig. Men det var bedre enn det motsatte, og hun visste at han var der om det brant.

Kompetansespørsmålet ble nyttig. Hun hadde ikke tatt noe kurs det siste året, så kanskje det kunne vært noe. Sjefen ville være positiv til det, og kurs gav også mulighet til å møte nye mennesker og bli inspirert. Kanskje et kurs i relasjonsledelse? Hun skulle se nærmere på det til neste gang.

Tilhørigheten var ok. Mange av dem hun hadde rundt seg likte hun stort sett godt, bortsett fra en som alltid måtte si fra om ting som ikke fungerte. Men hun var i dialog med han om det, og antok at var blindt for ham at det var slik han ble opplevd. Hun hadde også god støtte og fine samtaler med et par ledere på samme ledernivå, noe hun satte stor pris på. 

Men meningen var ble et større tema for henne. Hvorfor var akkurat hun leder akkurat på denne institusjonen? Hun formulerte selv det spørsmålet da vi kom til mening som motivasjonsfaktor. Fem år i denne lederjobben – og alle de målene hun hadde satt seg ved oppstart var oppfylt. Maskineriet på institusjonen surret og gikk og de hadde gode resultat på brukerundersøkelsen. De ansatte var i hovedsak fornøyde, bortsett fra noen personalsaker de siste året som hadde ført til avslutting av arbeidsforholdet. Disse sakene hadde vært krevende og gått ut over nattesøvnen. Når hun møtte en ny slik sak i starten av sesongen ble hun helt satt ut. Saken var egentlig ikke uoverkommelig, bare så lite lystbetont. Her var vi egentlig ved et litt farlig punkt i samtalen. Vi kunne lett stoppet opp ved denne personalsaken, og jobbet med en strategi for behandling av den.

Men det første var det viktigere å gripe fatt i:

Hva er meningen i at jeg fortsetter i akkurat denne lederjobben?

Hvor lenge skal jeg sitte i denne jobben?

Hun ville til sammen være i åtte-ti år før hun ville skifte lederjobb, men da var det i hvert fall tre år igjen?

Hva skulle hun bruke dem til?

Hva var hennes helt personlige visjon for disse tre årene?

Hva skulle kjennetegne hennes lederskap? 

jonas-svidras-Hx2YqZB4Dwc-unsplash.jpg


Start høsten med fornyet og konkretisert visjon

Det er ofte veldig morsomt å komme til dette punktet i coachingen; når lyset tennes på nytt i øynene og du ser gleden over å fornye sin visjon og konkretisere den. Lettelsen er stor over å ha funnet det som gir mulighet til å løfte blikket, og som gjør at mindre saker får sin rette proporsjon – uten å tappe energi.

De får lyst å avslutte samtalen umiddelbart for å komme igang. Slik var det også for Nora. Lettet gikk hun tilbake til jobben for å ta tak i den vanskelige saken fort, slik at hun kunne bruke tid på det som skulle løfte den nye visjonen for institusjonen frem. 

Kanskje du kan stoppe opp og gjøre denne studien av deg selv og din motivasjon nå i starten av et nytt jobbhøst? Du trenger ikke å ha et problem for at det skal være nyttig for deg. Alle slike øvelser øker bevisstheten, og kan gjøres alene eller sammen med en kollega. Du kan også ´gjøre den og andre øvelser sammen med meg - i coaching på toppen av Glasmagasinet i Oslo. Kontakt meg på e-post  eller ring for å gjøre en avtale!